fbpx Бизнесът има по-оптимистични нагласи за 2014 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът има по-оптимистични нагласи за 2014 г.

Въпреки, че и 2014 г. ще бъде трудна икономическа година, бизнесът като че ли има очаквания за по-светло бъдеще. Над половината членове на БТПП смятат, че тази година ще бъде в известна степен по-добра от изминалата. Все още обаче финансовото състояните на предприятията е затруднено и преобладаващата част от фирмите – 59% няма да увеличат заплатите на служителите през 2014 година. Въпреки нелеката икономическа ситуация обаче, 41% от фирмите имат намерения да увеличат заплатите на служителите си или поне на част от тях, показва изследването на палатата. Всяка трета фирма (29%) планира увеличение на заплатите, но само на малка част от персонала. Едва 6% ще могат да повишат възнаграждението на всички служители. Същият е делът (6%) и на предприятия, които планират по-големи заплати за повечето служители през 2014 година.

Запитани с какъв процент средно биха увеличили възнагражденията, голямата част от членовете на БТПП (71%) отговарят в анкетата, че планират увеличение на трудовите възнаграждения средно с 10%. При останалите 29% увеличението на заплатите се очаква да е между 10% и 20%.
По въпроса как ще се отрази на бизнеса увеличаването на минималната работна заплата на 340 лв. през 2014 г., над половината от фирмите (56%), участващи в проучването уточняват, че нямат служители наети на минимална работна заплата. При останалата част от представителите на бизнеса, които имат персонал, назначен на минимална работна заплата, увеличението й ще доведе до премахване на социални придобивки (при 31% от работодателите); намаление на средствата за инвестиции (при 25%); прехвърляне на служители към непълно работно време (при 13%); съкращаване на персонал (при 12%). Почти една пета от фирмите посочват, че увеличението на минималната работна заплата няма да им се отрази (19%).
Доста по-оптимистично звучи отговорът, че над половината от работодателите (58%) нямат намерения да съкращават слугители. Някои от работодателите отбелязват, че вече са направили достатъчно съкращения и затова не планират повече намаление на броя на служителите си. Над една трета от фирмите (32%) все още се колебаят и не могат да преценят. Същевременно, всяка десета фирма възнамерява да прави съкращения през 2014 г, показва анкетата.

По въпроса дали възнамеряват да назначават допълнително хора на работа през 2014 г., 36% от работодателите отговарят положително; точно половината от фирмите не планират да назначават допълнително персонал; а 14% не могат да преценят.
Според проучването за очакванията на бизнеса за 2014 година, преобладаващият дял фирми – 55% се надяват новата година да бъде в известна степен по-добра. 18% от тях очакват 2014 г. да бъде значително по-добра. Категорични песимисти за новата година са 6%. 12% са посочили, че по-скоро не очакват следващата година да е по-добра. Според 9% няма да има промяна за бизнеса им през новата година.