Българите са пътували повече през март

Българите са пътували повече през март

С 4,1% или 295,4 хил. повече в сравнение с март 2010 г. са били пътуванията на българите в чужбина. Увеличение на пътуванията е регистрирано към: Русия - с 32,5%, Гърция - с 18,6%, Швейцария - с 16,8% и др. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина са с цел почивка и екскурзия - 39,3%, следвани от пътуванията със служебна цел - 36,8%.

Посещенията на чужденци в България през март 2011 г. са 335,7 хил. и са нарастнали с 11,3% спрямо същия месец на 2010 г. Увеличение е регистрирано при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 15,2%. Нарастват и транзитните и служебните преминавания.

Посещенията на граждани от страните - членки на ЕС също се е увеличил с 3,8%, като най-голям е ръстът при посещенията от Финландия и Франция - съответно с 11,7 и 10,9%. Сериозен ръст бележат посещенията на граждани от Русия - с цели 42,5%, Сърбия - с 38,4%, и Украйна - с 26,3%.

 

Facebook коментари