fbpx Българските търговци трябва да играят по стандарта на големите вериги | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българските търговци трябва да играят по стандарта на големите вериги

Българските търговци трябва да играят по стандарта на големите вериги

След като международните вериги наложиха висок стандарт за корпоративна визия на обектите, българските търговци бяха принудени да ги последват. От началото на годината все по-често се наблюдава процес по обновяване на обектите на родните марки чрез въвеждане на обща концепция за изграждане и обзавеждане. Подобна стратегия е свързана със значителна инвестиция, но се оказва единственият начин търговците да запазят и дори засилят позициите си. Освен с осигуряването на финансиране, компаниите се сблъскват и с проблема на организация и контрол на изпълнението на подобен мащабен проект.

Веригите, които активно работят по унифициране на обектите си през тази година, са основно аптеки, магазини за спортни стоки, регионални хранителни вериги и финансови и нефинансови организации с национална клонова мрежа.

В общия случай търговците вече имат собствена сграда, изградена на принципа build-to-suit. Когато са стартирали процес на разрастване, те са наели обекти в гъстонаселените зони, където възможностите за изграждане на собствени обекти са ограничени. Така се появяват и основните проблеми, свързани с нелесното унифициране на различни по големина и разпределение помещения, в това число с различна етажност и основни технически характеристики.

“В процес на унифициране търговците трябва, при оптимален бюджет, съобразен със срока на наемане, да се справят с всички особености на помещението, постигайки краен резултат, който ще позволи купувачите да получат услуга, напълно идентична по качество - както в собствените обекти на бранда, така и в наетите”, коментира Димитър Недев, управител на Корект Проект - компания, специализирана в цялостното обслужване на строително-инвестиционни проекти.

Пазарната логика предполага, когато наемат, търговците-инвеститори да следват предимно данните за пътникопотока и неговата платежоспособност, което много често ги прави заложници на локацията и следващите от нея недостатъци или ограничения.

“Малки пространства, невъзможност за преустройсвто или специфики за придобиване на тротоарно право са само част от предизвикателствата, пред които се изправят търговците”, казва Димитър Недев. „У нас съществува набор от нормативни изисквания, които трябва да бъдат следвани и може да се окаже, че даден обект просто не може да бъде брандиран външно, например. Въпреки това, търговците обичайно „влизат в битката” на цената на бавене и оскъпяване на проектите, тъй като интензивният поток на хора са първият им приоритет. В този смисъл, ние използваме опита и практиките по света, където съществуват същите казуси”, казва още Недев.

„Организирането на дадено пространство е въпрос не само на интериор, но и на внимателна техническа преценка на проектния мениджър. Търговските помещения най-често са разположени на партерни етажи, старите сгради нямат актуални планове и всяко подценяване на рисковете може да има сериозни последици.

Друг важен фактор, с който се сблъскват често предприемачите при отварянето на обекти в провинцията, е изборът на доставчици – локални с цел намаляване на транспортни разходи или доказани с централи в столицата.

“Очакванията ни са процесът по унифициране на веригите да е активен до края на годината, като най-много обновявания ще се планират за топлите месеци. Всеки такъв процес генерира обем от свързани дейности, а разходите могат да бъдат намалени с до 12% с оптимизация на процесите.”, обобщава Недев.