fbpx Brexit - повече политически, отколкото икономически | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Brexit - повече политически, отколкото икономически

Резултатът от референдума за излизане на Великобритания от ЕС (т.нар “Brexit“) изненада не само медиите и букмейкърите, но и компаниите, и капиталовите пазари. В резултат на това, историческият британски вот „качи на въртележката“ цените на валутите, пазарите на акции и рисковите премии на облигациите. От икономическа гледна точка Brexit, разбираемо, ще засегне най-вече самата Великобритания.

Анализаторското звено Райфайзен Рисърч намалява прогнозата си за БВП на Обединеното кралство за следващите две години от 1.7% на 1% за 2017 и 0.9% за 2018 г.

За Еврозоната обаче, прогнозата се намалява само с 0.2 процентни пункта - 1.5% за 2017 и 1.7% за 2018 г.

ЦИЕ: Brexit се отразява повече политически, отколкото икономически

Като цяло икономическият ефект върху Централна и Югоизточна Европа ще е умерен поради солидните фундаменти и малкото макро дисбаланси. Докато прогнозата за БВП за 2016 г. за Централна Европа (3.0%) и Югоизточна Европа (3.2%) остава стабилна, то за 2017 г. Райфайзен Рисърч постепенно намалява очакванията си с 0.2 процентни пункта на годишна база: Полша (3.8%), Чехия (2.7%), Унгария (2.7%) и Словакия (3.3%). Това е в резултат на очаквания по-бавен икономически растеж във Великобритания и Еврозоната, и на продължителната политическа несигурност в ЕС, което може да окаже негативно влияние върху износа и ръста на инвестициите в страните от Централна Европа през 2017 г., в сравнение с предишните очаквания.

Намаляващите цени в много страни от Централна и Югоизточна Европа, в комбинация с относително високия растеж на заплатите и повишаващата се заетост, стимулират индивидуалното потребление. Тъй като прогнозите са, че потребителските цени ще останат на много ниски нива по-дълго от очакваното, покупателната способност на домакинствата ще бъде определящ фактор за потребителското търсене през следващите тримесечия.

Русия и Украйна излизат от рецесията; Възможно е Brexit да повлияе върху санкциите

От началото на годината Русия и Украйна дават признаци за излизане от рецесията като през втората половина на 2016 г. се очаква тенденция на възстановяване. Повишаващите се цени на стоките и услугите, и нетният експорт допринасят за това положително развитие. Ето защо анализаторите на Райфайзен Рисърч повишават прогнозата си за БВП на Русия за 2016 г. от -2.0% на -0.5% и затвърждават очакванията си за ръста на БВП на Украйна за годината на 1.5%. За 2017 г. ръстът на БВП се очаква да достигне 1.0% в Русия и 2% в Украйна. Нивото на инфлация и в двете държави към момента е над 7% и доста под двуцифрените нива от 2015 г., което дава свобода на двете централни банки допълнително да намалят нивата на лихвите.

Процесът на Brexit може да повлияе също и върху позицията на ЕС спрямо Русия. В средносрочен план, без Великобритания изглежда много по-вероятно санкциите да бъдат смекчени по-лесно. Страните от ЕС са склонни да се отърват от темата за санкциите, предвид тежките и сложни преговори за Brexit в предстоящите години.

Brexit: влиянието върху валутите

Вследствие на Brexit, в средносрочен план британската лира се очаква да се обезцени на малко над 0.90 спрямо еврото. От друга страна швейцарският франк и японската йена ще поскъпнат спрямо еврото поради функцията им на сигурни валути. Стабилните лихвени нива в САЩ и още по-негативната доходност в Германия ще доведат до слаби колебания на валутната двойка EUR/USD между 1.10 (през септември) и 1.05 (през декември).

Полската злота и унгарският форинт са най-волатилните валути в ЦИЕ след Brexit, защото се възприемат като валутите, които са „политически най-засегнати“ в региона.

Изглежда, че руската рубла е изчерпала своя потенциал с новото поскъпване на щатския долар и до края на годината се очаква да се консолидира.