fbpx Британски преподаватели обучават студенти за първи път в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Британски преподаватели обучават студенти за първи път в България

Водещият британски университет University of Sheffield в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) стартира първата по рода си програма за придобиване на световно призната английска диплома в България. Тя ще даде възможност на всички желаещи студенти да получат познания и подготовка от най-високо качество, диплома от световна класа, обучение от британски преподаватели и достъп до академичните ресурси на Шефилдския университет.
Съвместните програми, които предлагат са седем, като четири от тях са за придобиване на бакалавърска степен в направленията Бизнес счетоводство и финанси, Бизнес и финансов мениджмънт, Бизнес маркетинг и Бизнес информатика, а три - за придобиване на магистърска степен по специалностите Маркетинг, реклама и връзки с обществеността, Банково дело и финанси и Бизнес мениджмънт и технологии.
Обучението по програмите за придобиване на степен „Бакалавър” е за период от четири години, а за степен „Магистър” – за период от две години.