Цените на петрола са все по-малко важни

Резултатите от анализа на Кофас на един секторен и един странови риск преди годишната конференция за управление на риска става ясно, че икономическата стабилност на Турция е висока, въпреки външната и вътрешна политическа ситуация. От друга страна, спадът на цените на петрола се оценява като дългосрочен, а те се очаква да влияят все по-слабо върху бизнеса на компаниите в световен мащаб. Данните бяха представени официално днес, а повече информация за други геополитически и глобални рискове ще бъде дадена по време на конференцията на Кофас за управление на риска, която ще се състои на 14 април.

Бежанската криза и свързаните с нея геополитически промени придобиват все по-значими икономически измерения. Страна като Турция, въпреки че е изложена на миграционен натиск, запазва относително добра икономическа стабилност и не се характеризира със сериозно увеличаване на рисковете. Външният натиск върви заедно с намаляване на вътрешнополитическите напрежения и по информация на Кофас това може да допринесе за растежа на страната. Предвижда се растеж от 3.6% за 2016 г., като това се дължи на бавното възстановяване на световната икономика повече, отколкото на терористичните атаки. Двете негативни отражения, които се наблюдават към момента, са спад в продажбите на жилища и в оборотите на търговските центрове.

„По този начин въпреки неблагоприятното отражение на глобалната среда, Турция остава относително стабилна в икономическо отношение, въпреки трудностите в региона. Кофас очаква туристическата индустрия там да пострада, както заради средата, така и заради самоубийствените атентати и влошаването на отношенията с Русия. Това обаче е възможност за страната ни” – отбеляза Милена Виденова, управител на Кофас за България.

По отношение на петрола – геополитическите промени също ще оказват по-малко влияние върху цените на тази суровина – това е прогнозата на Кофас. Основните рискове са свързани с навлизането на Иран на пазара и в този смисъл не бива да се очаква по-силен скок в цените му, макар че предвижданията са да достигне 45 долара на барел до края на 2018 г. „Причините за спада са забавеният икономически растеж и намалено потребление, особено в големи икономики като Китай, комбинирано с висок добив, включително неконвенционални горива в САЩ. Извън чисто пазарната логика, на петролния пазар има сблъсък на геополитически интереси между основните страни-износителки.” – добави Милена Виденова.

Конференцията на Кофас за управление на риска ще даде подобна информация за други сектори и страни. На 14 април в София тя ще събере влиятелни представители на управлението и бизнеса и по време на нея ще се дадат полезни решения за устойчивост и растеж. Конференцията ще е на тема „Геополитически промени и възможности за българския бизнес”, а специални лектори и гости ще бъдат Жулиен Марсили, главен икономист на Кофас Груп, и Ксавиер Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България.