Цветан Кръстев, управител на Аксес Файнанс ООД: Бяла карта има уникални предимства

Г-н Кръстев, разкажете моля повече за продукта Бяла карта, какво представлява той?

- Бяла Карта е международна кредитна карта. За разлика от стандартните кредитни карти, обаче, Бяла Карта няма такса за годишно обслужване, издаване или преиздаване. Уникално предимство е, че клиентите могат да я използват, освен за пазаруване в магазините, онлайн покупки, и за теглене на пари в брой, тъй като тегленето от банкомат е напълно безплатно за клиентите на територията на България. Освен това, процесът на отпускане и доставка на картата е изключително лесен и изцяло дистанционен, т.е. клиента може да си бъде през цялото време у дома, докато получи картата си. 
Към момента на продукти на се радват над 80 000 картодържатели, които за последните три години са успели да използват с Бяла Карта над 80 млн. лв., за да отговорят на совите нужди и желания.

От началото на тази година оперирате и в Румъния. Как предприехте експанзия в северната ни съседка, не съществува ли там конкурентна услуга или разчитате на по-добър продукт и съответно условия по него?

- Решението бе предшествано от редица пазарни проучвания и анализ на нуждите и навиците на местното население. От началото на тази година стартирахме операции в Румъния. Експанзията ни се случи само седмици след друг значим момент в историята на компанията ни ставайки част от дружеството Мениджмънт Файненшъл Груп, което обхваща в структурата си водещи компании с различни бизнес модели в небанковия сектор.

В Румъния Картата ни се радва на огромен интерес от страна на местните потребители, които мога да определя като доста активни хора, които ценят добрите продукти и не се притесняват да боравят с кредитни карти. Големият интерес идва от изключително лесното кандидатстване и получаване на картата, както и от облекчените условия за кандидатстване, което отличава нашия продукт от останалите на пазара. Разбира се, липсата на такси при теглене от банкомат също е уникално предимство, което останалите конкуренти нямат.

А иначе по отношение на пазара, основните конкуренти, представящи аналогични продукти също са банките.

Какъв е профилът на вашите клиенти? Кой може да получи Бяла карта?

- Клиентите на Бяла Карта са активни хора, които обичат да пазаруват и не търпят отлагане на покупките си. По-голямата част от тях са на възраст от 21 до 50 г. и живеят в големите градове.

Имате ли клиенти с лоша кредитна история и защо евентуално ги одобрявате (или не)?

- Да, имаме клиенти с недобра кредитна история. Въпреки, че повечето финансови институции не приемат клиенти с лоша кредитна история, ние търсим шанс как да предоставим на такъв тип клиенти достъп до финансов продукт. С правилна оценка на възможностите за погасяване, които очевидно не са високи, намираме начин да удовлетворим финансовите им потребности, без да поемаме излишен риск или да утежняваме финансовото положение на клиентите с влошена кредитна история.

Какъв процент са лошите кредити при вас?

- Благодарение на качественото обслужване и на факта, че Бяла Карта е ценност като платежен инструмент, а не само източник на финансиране, клиентите ценят нашия продукт и го поставят високо в приоритетите си при погасване на своите задължения. Освен това, компанията е отговорна и оценява обективно рискът при отпускане на кредит, така че да не затруднява клиентът при погасяване на задължението си, макар и при негативна промяна на неговия статус. 

Как все по-голямото навлизане на технологиите променя финансовия пазар и какви са тенденциите в бързо развиващият се нов сегмент, наречен fintech. 

- Това е тема, по която можем да говорим много. Генерално, всички компании трябва бързо да предприемат преход към технологизиране на бизнеса. Клиентите очакват все по-бързи и качествени услуги, което е много трудно, ако зависи единствено от, нека го определим на, „ръчен труд“. Технологизирането на сектора позволява обслужването на много хора, без това да води до претоварване на служителите или да се прави компромис с качеството на обслужване.

По отношение на тенденциите, това определено е дигитализирането на услугите, достъпването на услугите от мобилно устройство и решаването, на каквато и да е нужда или проблем на хората, без да се налага да влагат усилия или да губят време, за каквото и да е.

-------------------------

Цветан Кръстев - съосновател и управител на Access Finance („Аксес Файнанс“ ООД). Той е завършил магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността“ в УНСС, а професионалният му път е преминал във водещи финансови институции, където се е занимавал с широк спектър от дейности.

 

Моля коментирайте