fbpx 11 принципа за успех в бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

11 принципа за успех в бизнеса

Успехът е относителна категория. За едни е издигане в йерархията, за други – по-високи доходи, за трети – правенето на повече пари, за четвърти – престиж, за пети - признание на околните, за шести – слава, за седми – себереализация, за осми – възможност да направят света по-добър и т.н. Независимо от това как дефинираме успеха, съществуват група, проверени от предните поколения бизнесмени, правила и принципи за постигане на успех.
Дали следването на тези правила гарантира постигането на бизнес успех? – Нека първо ги обсъдим, после ще търсим отговори.

1. Принципът „Знам какво не знам“

Не се страхувам да призная, че не знам, че в момента нямам готово решение за конкретната ситуация. В ХХI век просто не е възможно да знам всичко. Но едно трябва задължително да знам – къде са границите на моето познание. Успешният бизнес ръководител открито споделя, когато не знае нещо и търси съвети от по-компетентни в съответната област. В областта на управленската комуникация, искането на съвет е форма на искрено уважение към личността на колегата, която отваря много врати (в бизнес и в личен план).

2. Принципът „Приходите преди разходите“

Най-важните девет бизнес функции са: мениджмънт, маркетинг , продажби, обслужване на клиенти, производство, дистрибуция, човешки ресурси, счетоводство и финанси, технологии и иновации. Измежду тях, по време и след създаването на приемлив за потенциалните клиенти продукт (услуга), три следва да осъществявам с приоритет: продажби, продажби и пак продажби. Фокусът на компаниите трябва да е в задоволяването на потребностите на ключовите клиенти, непрекъснато. Бащата на традиционната маркетингова концепция, проф. Филип Котлър твърди, че:
• слабите компании са ориентирани към продукта;
• добрите – към пазара;
• великите – към клиента.
Два са пътищата са увеличаване на размера на печалбата. Намаляване на разходите и увеличаване на печалбата. И докато намаляването на разходите има предел, то увеличаването на приходите е безгранично. Откъдето ѝ следва принципа приходите преди разходите.

3. Принципът „качеството преди цената“

Колкото и малка да е сделката, пристъпвам към нейната реализация като към най-важната – в конкретния момент, тя е най-важна! Нивото на качеството се определя от клиентите, не от нас. Един възможен измерител на качеството е относителният дял на броя доволни клиенти съотнесен към всички клиенти. Съгласно настоящия принцип, изправен пред дилемата повишаване на качеството при задържане на настоящата цена или поддържане на нивото на качество при намаляване на цената, винаги избирам повишаване на качеството.

4. Принципът „казана дума – хвърлен камък“

Изпълнявам всички свои обещания! Не е достатъчно да изпълнявам почти всички обещания. Неизпълнението и на най-незначителното обещание руши надеждността, предвидимостта, уважението, доверието във взаимоотношенията. Извинението за неизпълнение не премахва автоматично негативните последици. Извинението е само първата крачка към възстановяване на разрушеното. Обратно, изключително положително многоаспектно въздействие оказва ръководител, при когото има пълно съответствие между думи и дела.

5. Принципът „първо разбери – после изложи“

Когато мълча не мога да допусна груба грешка, нито да се изложа. Мениджър, зает със своето красноречие, притъпява работата на двата най-важни органа на слушането: ушите и очите. Когато говоря мога само да чувам другите, но не и да ги слушам. В чуването участва само слуха, в слушането – и разума. Дългосрочно успешен бизнес се гради преди всичко на активно слушане на клиенти и колеги. Активно означава да задавам правилните въпроси, по правилен начин, в точния момент. Ефективното слушане изисква да погреба всички свои предубеждения, първо да разбера другите гледни точки и тогава да изложа своята.

6. Принципът „Вежливост“

Вежливостта, изразяваща се в загриженост за чувствата на хората винаги се отплаща. Когато ръководителят е вежлив неусетно: (1) става по-проницателен, започва да разбира по-ясно бизнес партньори и колеги; (2) развива усет за правилния момент на своите действия и (3) умения за излизане с чест от щекотливи ситуации. Вежливостта, съчетана с откровеност е пътят към изграждане на дълготрайни взаимоотношения. Откровеността без вежливост се изражда в грубост. Ръководителят трябва да бъде вежлив, независимо дали другите го заслужават, защото той е избрал да бъде принципен, да извършва правилните действия.

7. Принципът: „Парите не са успехът“

Големите печалби, притежаването на много пари не са единствените критерии за постигнат бизнес успех. Дори с всичките пари на земята не мога да си купя здраве, щастие, време, чистосърдечна любов, искрени приятелства. Огромно значение за чувството за постигнат успех имат признанието на клиенти и приятели, ползата за обществото, удовлетворението на служителите, изобретените иновативни продукти и услуги, създаденото ново знание и други. Парите трябва да бъдат само средство за постигане на наистина значими цели, на големи успехи.

8. Принципът „Парите са ускорител“

Стремежът да заработя пари не е нещо негативно, при условие, че не с действията си не вредя никому. Смисълът на човешкия живот не е трупането на пари и богатства. Но, парите създават възможности и предпоставки да умножа в пъти резултатите, които искам да постигна, т.е. успеха. Парите не са успеха, но те са горивото на нашата машина (компания) за успехи. Парите са ускорител. Ако машината е добра, парите ще донесат огромни успехи. Ако машината е с дефекти, парите ще я доведат до крах.

9. Принципът „Другарите в бизнеса никога не са твърде много“

Другар, който искрено се радва на моите успехи е най-ценната бизнес подкрепа. Когато имат избор, ръководителите правят бизнес с хора, на които имат доверие, харесват и уважават. Доверието се гради всеки ден, при всяка среща, с всяко мое действие. Този принцип изисква ежедневна работа над уменията на мениджърите да изграждат доверие към себе си у околните.

10. Принципът „Осъзнатост“

Всяка управленска ситуация е специфична, неповторима, затова задължително трябва да се науча творчески да прилагам своя опит, умения и знания. Трябва да открия и осъзная различията между конкретната ситуация и предходните подобни, създали устойчив шаблонен модел за поведение в главата ми. Осъзнатите различия, причините за ситуацията, вежливостта, принципът да разбера, преди да реша и характеристиките на приемливо доброто решение ще ме отведат до правилното решение.

11. Принципът „Не съм герой“

Успешният ръководител дели заслугите си със своите сподвижници. Погрешно е да си приписвам заслуги, в които друг има дори и най-незначителен принос. Мениджър означава „ръководя хора“ (от английски: manager, с корен „man“ – човек). Висша форма на ръководенето на хора е да им създавам ситуации, в които те се чувстват победители (успели хора). Най-лесният начин за това е да деля своите заслуги с тях.

Да се върнем на поставения в началото въпрос: „ Гарантира ли следването на тези 11 принципа постигането на бизнес успех?“

Честният отговор е: „Разбира се, че не гарантира“. Ключът за постигането на бизнес успех се крие в творческото и ефективното прилагане на принципите към изискванията на конкретната ситуация. Но, моля, имайте предвид, че каквито и предизвикателства да срещнете по пътя на Вашата бизнес кариера, осмислянето и внедряването на тези 11 принципа в ежедневната Ви управленска практика със сигурност ще увеличат Вашите успехи.

www.konsultacii.eu