fbpx Добрият лизинг - неоценим помощник в бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Добрият лизинг - неоценим помощник в бизнеса

Всеки иска нов автомобил. Само че доходите на повечето хора не са достатъчни, за да си позволят 100% плащане на автомобила. Тук на помощ идват различните форми на разсрочено плащане. Най-разпространени са две - финансов лизинг и банков кредит. Лизингът може да е собствен, какъвто предлага София Франс Ауто и да не е обвързан с финансова институция, или да бъде през лизингова компания. При кредита трябва да се премине през финансовата институция, т.е. банка.
"Най-добрият лизинг", "Може ли техният лизинг да бие нашия", "Най-изгодни условия"...и т.н.
Рекламите на различни марки се опитват да убедят клиента в предимството на своя лизинг. И това не е случайно - над 70% от покупките на пазара на нови автомобили са на лизинг. Често лизинговите условия са сред определящите фактори при избор на марката.

Как да сравним две конкурентни оферти?

  • Основните въпроси са:
  • Каква е цената на автомобила по ценова листа?
  • Каква е първоначалната вноска?
  • Какви са месечните вноски?


Ако имате отговорите на горните три въпроса, изчислете лизинговата цена като сума от първоначалната и месечните вноски. Разликата между лизинговата цена и цената по ценова листа дава реалното оскъпяване за избрания период. Иначе оскъпяването може да бъде дадено като общо за целия период (при лизинга) или като годишна лихва към остатъка (при кредит). В някои случаи при кредит годишната лихва е свързана с основния лихвен процент, което означава, че размерът й може да се промени за периода на кредита.
Други въпроси, на които трябва да си отговорите, са:
4 Има ли бонуси - безплатно Автокаско например? Ако го има, то правилно би било да го отчетете в общата стойност на лизинга.
4 Има ли допълнителни такси, плащания и условия, свързани с обслужване на разсрочването? Най-често срещаните са: такса за обслужване на кредита (или такса лизингово обслужване), такса разглеждане на документи, застраховка финансов риск, учредяване на особен залог върху автомобила. Добавете ги към лизинговата цена, но не добавяйте нормалните допълнителни разходи, които, така или иначе, трябва да се направят, за да се ползва автомобилът - гражданска отговорност, пътен данък, такса регистрация, данък автомобил, еко-такса. Обърнете специално внимание на това да включите едни и същи компоненти и в двете конкурентни оферти, които сравнявате. Там, където даден разход не се начислява, впишете нула (0).
Разходите за придобиване на автомобил на лизинг (кредит) включват:

  • първоначалната вноска,
  • сбора от месечните вноски и допълнителните разходи по обслужването на кредитa,
  • цената на Автокаското,
  • застраховка лизингов риск и прочие.

Само сравняването на тази обща сума при различните доставчици може да ви предпази от грешки.
Да разгледаме един пример: коя оферта е по-изгодна за 5-годишен период на разсрочване - 10,5% годишна лихва при кредит или 13,5% общо оскъпяване при лизинг?
Да предположим, че автомобилът струва 25 000 лв. Ако първоначалната вноска е 20%, то 10,5% годишна лихва се равнява на 23,17% общо оскъпяване. Ако се изискват 2,5% такса обслужване на кредита и 100 лв. такса разглеждане на документи, то тогава общото оскъпяване на автомобила става 25,57%.
Излиза, че в този случай кредитът е два пъти по-скъп от лизинга.
Какво да изберем?
Лизингът е един от най-гъвкавите финансови инструменти. При него клиентът ползва и изплаща разсрочено автомобил. След изтичане на договора клиентът може да придобие автомобила или да го замени с нов.
Процедурата за одобрение на кредита отнема време, има редица допълнителни разходи, включително за комисионна за управление на кредита и такса разглеждане на документи.

 

<