fbpx Държавните дружества изплащат дивиденти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Държавните дружества изплащат дивиденти

Държавните дружества изплащат дивиденти

Дружествата от системата на Министерството на икономиката и енергетиката, които не съставят консолидиран годишен финансов отчет, ще изплатят дивидент в полза на държавата в размер на 70% след попълването на фонд “Резервен”, съобщават от икономическото министерство.

За първи път след 2010 г. дивидентът е в размер на 70%, а не на 80% и се изплаща на 16 юни, а не на 31 май.

В края на 2009 г. с Постановлението за изпълнение на държавния бюджет, изготвено по предложение на министър Симеон Дянков, се премина към изплащане на дивидент в размер на 80% по време на глобална финансово-икономическа криза – период в който останалите държави членки на ЕС подпомагаха финансово икономиките си с цел преодоляване на негативните ефекти. В този период България осъществяваше противоположна политика, чрез която се „източваше“ значителен финансов ресурс от реалната икономика (дружествата с държавно участие в капитала), което доведе до невъзможност за инвестиции и трудности при възстановяването на стопанската активност.

С Постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2011 г., освен дивидент в размер на 80%, държавата изземва изцяло и неразпределената печалба от минали години. В общия случай зад неразпределената печалба, не са стояли свободни парични средства, тъй като същите са били инвестирани в активи или с тях са погасени стари задължения. Така се стига до необходимост, компаниите с държавно участие в капитала да изплащат дивидент чрез използване на заемни средства. Това е и една от причините за рязкото влошаване на ликвидността в сектора на енергетиката и на значителното отлагане на инвестиционните програми на дружествата от сектор енергетика.

За първи път през тази година правителството въведе една от добрите международни практики за дружествата, които съставят консолидиран отчет, а именно да изплащат дивидент на база на консолидирания финансов резултат, така че да не се стига до намаляване на ликвидността на компаниите и да бъде запазена тяхната финансова стабилност.