fbpx Eдинен закон за вътрешен финансов контрол | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Eдинен закон за вътрешен финансов контрол

Да се въведе единно законодателство в областта на вътрешния одит и да се уеднаквят сега съществуващите практики в публичния, реалния и банковия сектори. Това се дискутира по време на Първата Национална конференция на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), която бе открита днес.

„Единното законодателство ще подобри резултатите от дейността на вътрешния одит при прилагане на принципите за добро финансово управление”, каза Людмил Спасов, председател на УС на ИВОБ. В резултат на това ще се осигури необходимата превенция срещу незаконосъобразното и нецелесъобразно харчене на пари от държавния бюджет, ще има дисциплинираща роля при управлението на средства във всички сфери на икономическия живот и не на последно място ще се подобри усвояването на средства от ЕС, добави Спасов.

„Вътрешният одит е изключително важна част от сложната контролна система, която имаме при управлението на средствата от ЕС. Той не е просто брънка в системата, не е просто контролен орган, а инструмент за подобряване на качеството на това управление, нещо като „врага в моето
легло”, обяви пред участниците в конференцията министърът по управлението на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Функцията на вътрешния одит е да подобрява качеството на управление и да открива грешките преди да са ги открили другите, добави още министърът. „Уверявам ви, че колкото по-рано открием една грешка, толкова по-евтино ни излиза нейното поправяне”, заключи министър Дончев.