fbpx ЕКОПАК дари на общините 1 100 пейки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ЕКОПАК дари на общините 1 100 пейки

ЕКОПАК дари на общините 1 100 пейки

ЕКОПАК България” АД предостави безвъзмездното 1100 пейки в рамките на съвместната си дейност с 95 общини партньори в периода 6-21 септември. Така организацията отбеляза доброто партньорство при съвместната работа с общините по развитието на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и изпълнението на информационно-образователни инициативи.

Екопак предложи тази инициатива на 95-те общини партньори, тъй като подобно дарение не изисква допълнителни грижи за поддръжка и позволява равнопоставено третиране на всички общини. Като основен критерий за определяне на броя пейки, които получи всяка община, беше приет броя жители, обслужвани от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, а като допълнителен беше включен и процента чисти рециклируеми отпадъци, добити от цветните контейнери във всяка община.

Предварително, Екопак проведе проучване сред общините, като всички отговори бяха изключително положителни. От компанията се надяват по този начин, предоставяйки реални, материални придобивки, достъпни за всички граждани в общините, да се привлече вниманието на хората към проблемите на околната среда, да се мотивират да я опазват и като резултат- да се допринесе за една по-чиста и приветлива среда в градовете.

Facebook коментари