Еволюция на одита

Ще си позволя един по-разговорен коментар като данъчен консултант на темата за одита в неговата предистория - неговото прилагане в началото на преходния период на пазарна икономика у нас. Преди двадесет години започнаха първите опити за официализиране на тази дейност като нормативна уредба.

Преди 15 години се Правеха първите стъпки към изграждане на нов пакет от счетоводни закони и наредби.

Facebook comments