fbpx Фактурите на ЧЕЗ за януари с данни за два периода | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фактурите на ЧЕЗ за януари с данни за два периода

Фактурите, които битовите клиенти на ЧЕЗ получават за консумираната енергия през януари, ще съдържат данни за два периода – от датата на предишното отчитане до датата на влизане в сила на Решение № 43 от 30.12.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), по старите цени и след датата на решението до края на отчетния период по новите, по-ниски цени. Със своето решение от 30.12.2013 г. ДКЕВР понижи крайните продажни цени на електроенергията за битовите клиенти на ЧЕЗ. 

От 30 декември 2013 г. дневната тарифа за клиентите на ЧЕЗ бе намалена с 0,90%, а нощната тарифа – с 10,04%. Понижението на сметката на всеки отделен битов клиент зависи от неговото индивидуално потребление по дневна и нощна тарифа. С новите цени средностатистическата сметка на битов клиент ще се намали с 2,51%.

„Наличието на данни за два периода в сметката за януари – преди и след влизане в сила на решението на ДКЕВР – се налага, за да се отрази коректно консумацията по старите и по новите цени. Фактурата през следващия месец – февруари, ще бъде изцяло по новите, по-ниски цени”, обяснява Зорница Генова, директор на „Търговско управление и регулация“.

Моделът на ценообразуване и цените на електроенергията се определят от ДКЕВР. В резултат на ценовото решение на ДКЕВР частта от крайната продажна цена на електроенергията, която остава в дружествата на ЧЕЗ в България, беше отново намалена. Това е поредното понижение на дяла на ЧЕЗ в крайната цена – от 9,28% през юли 2012 г., до 2,49% от 1 август 2013 г., а след последното намаление на цените, дялът на ЧЕЗ вече е 1,15%.


Това означава, че от сметка на битов клиент на стойност 100 лв. за дружествата от групата на ЧЕЗ в България остават едва 1,15 лв. С такъв минимален обем от средства компанията ще се наложи да поддържа и подобрява клиентските услуги, да инвестира и обновява електроразпределителната мрежа в Западна България.