Фонд Земеделие определи финансирането за годината

Фонд Земеделие определи финансирането за годината

Държавен фонд „Земеделие” определи размера на финансиране, което ще бъде отпуснато на земеделските производители като държавно подпомагане в следните направления:

- По новата държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства, през 2012 година се отпускат 1 000 000 лв. Срокът за кандидатстване по схемата е от 02.04.2012 г. до изчерпване на финансовия ресурс, но не по-късно от 31.10.2012 г., а крайната дата за сключване на договори и изплащане на средствата е 15.12.2012 г.

- По държавната помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на българско овчарско куче и каракачанско куче, през 2012 година се отпускат средства в размер на 19 600 лв. Срокът за кандидатстване е от 09.04.2012 г., а крайната дата за сключване на договори и изплащане на средствата е 29.05.2012 г.

Помощта е предназначена за земеделски производители отглеждащи българско овчарско куче и каракачанско куче и се предоставя чрез развъдните асоциации.

- По държавната помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанската продукция, през 2012 г. се отпускат 1 000 000 лв. Срокът за кандидатстване е от 02.04.2012 г. до 31.08.2012 г., а крайната дата за сключване на договори и изплащане на средствата е 15.12.2012 г. По тази държавна помощ могат да кандидатстват земеделски производители отглеждащи плодове и зеленчуци.

По държавната помощ за компенсиране на загуби за напълно пропаднали площи в следствие на придродни бедствия или неблагоприятни климатични условия, през 2011 г. са определени средства в размер на 730 473 лв. за нанесени щети от бури с проливни дъждове, наводнения и преовлажнени почви, градушки и измръзване при 60 % покриване на разходите. Срокът за кандидатстване е от 02.04.2012 г. до 11.05.2012 г., а крайната дата за изплащане на средствата е 29.05.2012 г.

- По държавната помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните, през 2012 г. се финансовите средства са в размер на 2 500 000 лв.

Целта на помощта е да бъдат подпомогнати регистрирани земеделски производители – животновъди посредством предоставяне на субсидирани услуги от одобрени развъдни организации.

- По държавната помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена (от 2012 г. са включени 5 нови култури – домати, краставици, пипер, дини и пъпеши) през 2012 г. се отпускат 1 000 000 лв.

- За земеделските производители, отглеждащи памук през 2012 г. се предоставя помощ de minimis, като средствата са в размер до 215 000 лв. Срокът за подаване на заявления е от 15.08.2012 г. до 28.09.2012 г., а срокът за изплащане на средствата е до 29.10.2012 г.

- Разсрочване с една година на отпуснатите през 2011 г. кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи от реколта 2011 година при 6 % лихва, но не по-малко от референтния лихвен процент за Република България, приложим към датата на сключване на анекс за разсрочване на кредита. Срокът за подаване на заявления за разсрочване на кредитите е от 02.04.2012 г. до 30.04.2012 г.

 

 

Facebook коментари