fbpx Глад за технологии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Глад за технологии

Независимо от затрудненото икономическо състояние на Европа, потребителите все още изпитват необходимост от нови технологии, въпреки че се наблюдават ярки контрасти между покупките и употребата на технологични устройства в различните региони.

Апетитът на Европа към технологиите е по-ясно изразен в южните страни, където потребителите са много по-склонни да закупят нови устройства, сравнено със средното ниво за Европа. Един от петима европейци (21%) възнамеряват да закупят мобилен телефон в следващите три месеца. Двама от петима италианци (42%) планират покупка на нов телефон през идните три месеца, което е два пъти повече от средното за Европа. За Испания цифрата е 31%. В сравнение с други европейски страни е три пъти повече.

Италианците се оказва, че ще използват летните месеци за да оборудват дома си с нови телевизори и уреди за почистване или готвене в следващото тримесечие. По отношение на телевизори и уреди за готвене и уреди за почистване, българите се намират над средното равнище за Европа – съответно 19%, 19 на сто и 16 на сто в сравнение с 12%, 10 на сто и 11 на сто средни резултати за Европа.

Една чатвърт от италианците планират да се сдобият и с нов таблет в идното тримесечие, като процентът надвишава двойно резултата за изминалата година и повече от два пъти средния за Европа (11%). Българите остават отново колкото и средното европейското равнище (11%).

Интересно е, че скандинавските народи, където стандартът е висок, се отчита здържане от разходи - над 60% от анкетираните не биха купили никакви нови технологични устройства или уреди.

Увереност на потребителя

Въпреки че броят на потребителите в Северна Европа, които планират да инвестират в нови устройства, е значително по-нисък от средното за Европа, те са по-уверени в личните си финансови перспективи, сравнено с други страни от региона. В Норвегия 6 от 10 анкетирани (59%) се чувстват сигурни за следващите 12 месеца, което е в контраст със само един от трима (37%), когато става дума за цяла Европа.

Същото твърдение се отнася и за Дания и Финландия, където над половината от жителите се чувстват много уверени или сигурни във финансовото състояние за година напред. Северното и южното разделение е видимо с по-малко от един от петима италиански (16%) или гръцки (17%) потребители, които се чувстват по същия начин.

Българите са под средното равнище за Европа като само 28% се чувстват уверени или много уверени за личните си финансови перспективи. Въпреки това не сме в дъното на таблицата – зад нас са Унгария, Португалия, Гърция и Италия.

Европейски глад за технологии: собствеността и употребата нарастват

Почти във всеки дом в Европа има поне един мобилен телефон, компютър или лаптоп, телевизор и домакинска техника. В момента таблетите навлизат на пазара с 64%, показвайки ръст от 11% спрямо 2014 г. Като цяло домът на 2015 е обогатен с технологии и броят на устройствата в домакинството е нараснал на 19, с 1 пункт повече от 2014 г. Не само че домакинствата имат повече устройства, но и времето прекарано за използването им е нараснало – потребителите използват електроните устройства по 8 часа дневно, сравнено със 7,7 часа през минатала година.

Причините за планираните покупки показват, че движещ фактор при покупката на нов продукт за българина е доброто представяне на устройството. За Европа функционалността и доброто представяне са водещите фактори при избор на нови технологии. Четвърт от европейските потребители заменят повредените мобилни устройства или лаптопи. Освен от необходимост, една трета от потребителите, планиращи покупка на нов телефон или лаптоп през следващото тримесечие, искат продукт с по-добро представяне. Данните са от изследване на Samsung.