fbpx Говорим по мобилния средно под 10 стотинки за минута | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Говорим по мобилния средно под 10 стотинки за минута

Говорим по мобилния средно под 10 стотинки за минута

България сред трите европейски държави с най-евтини мобилни разговори

Спомняте ли си времето, когато си купихте първата SIM карта за 200 лв., а разговорите бяха екзотичен, демонстрационен лукс и малко хора можеха да си го позволят? Мобилни телефони (големи като радиостанции) се размахваха най-вече по кафенета. После дойде модата да се слагат небрежно по два телефона на масата. Днес вече почти никой не се впечатлява от самия апарат и се чудим как преди десетина години сме правили бизнес без мобилни връзки?
Според доклад на Европейската комисия за напредъка на единния европейски пазар на електронни съобщения се оказва, че ние, българите, говорим по мобилния телефон на двойно по-ниски цени, в сравнение със средноевропейските.

Според доклада средната цена на дребно на минута разговор в страната е под 10 стотинки или пет евроцента (отбелязва се понижение от 2 стотинки спрямо данните в предходния доклад на ЕК), докато стойността за Европа e 13 евроцента. По-ниски цени за мобилни разговори има единствено в Кипър, където цената е 4 евроцента и в Латвия със стойност между 4 и 5 евроцента. Намалението на цените в България е в резултат от високото ниво на конкуренцията на българския мобилен пазар, постоянното преразпределение на пазарните дялове между трите мобилни оператора в страната и все по-атрактивните оферти, които се предлагат на крайния български потребител.

Актуалното състояние на цените между операторите (на едро) в България е свързано с още по-сериозно намаление от 67.5% за периода 2008 - 2010 г. при средногодишен темп на понижение между 12% и 13 % за останалите държави – членки на ЕС, като към месец юли 2010 г. се очаква те ще паднат под средноевропейските ценови равнища.

В доклад обаче има и критики от страна на ЕК към все още липсата на конкуренция на пазара на фиксирани телефонни услуги. Бившият държавен монополист - БТК, отскоро Vivacom, има уникалния пазарен дял от около 95% при средноевропейско равнище от приблизително 60% за историческите предприятия. Пазарната концентрация на българския фиксиран пазар (съгласно индекса на Хирфендал - Хиршман) е най-висока за целия ЕС. У нас тя е със стойност 0.8766, като при стойности на показателя над 0.5 пазарът се счита за неконкурентен.

Телеком секторът има и значителен дял от БВП. Годишните вложения, направени от компаниите в българския телекомуникационен сектор, са около 1,2% от БВП срещу по-ниската - 0,5 % средна стойност за ЕС. В България отново тези цифри са по-различни отколкото в останалите европейски страни, където по-големият дял от общата стойност на инвестициите се пада на фиксираните оператори, стойностите в България са разменени: 58% от инвестициите в сектора са дело на мобилните оператори.

В България делът на инвестициите на фиксираните оператори е 15-16% по-нисък от този на мобилните оператори в страната. Също с толкова е по-нисък и от дела на инвестициите във фиксирани мрежи и услуги в ЕС. Това показва, че цената на все още липсващата либерализация на фиксирания сектор, която да стимулира инвестициите там, струва на България поне 85 милиона евро годишно (стойността на тези 16% по-малка инвестиция във фиксирани оператори).

Освен на пазара на гласова телефония, липсва конкуренция на пазара на DSL достъп, където отново Vivacom има пазарен дял от 99.9%. ЕК сигнализира, че тези данни изискват незабавно приемане от страна на Регулатора на анализ на пазарите на широколентов достъп.
 

по информация от мобилните оператори

Facebook коментари