fbpx Христо Христов, собственик на Дискордиа АД: Без дълбоко убеждение не може да се прави успешен бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мениджърите споделят, сезон 6, част 2

Христо Христов, собственик на Дискордиа АД: Без дълбоко убеждение не може да се прави успешен бизнес

Христо Христов създава "Дискордиа" през 1992 г. във Варна като фирма за международен транспорт и логистика. Дейността й е фокусирана върху международния товарен транспорт, включително превозваческа, спедиторска  и логистична дейност. Компанията е член на Межднародната федерация на спедиторските сдружения (FIATA), Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Освен в България, Дискордиа има свои компании в Румъния и Украйна.

През 2013 г. Христов стартира нов бизнес модел за превоз на товари в ЕС. Основните му елементи включват оперативна ефективност, постоянно намаляване на разходите чрез внедряване на иновации и нови технологии, и устойчивост за висок растеж. Успешното внедряване на бизнес модела е високо оценено от топ мениджмънта на водещи производители и доставчици в света. Днес варненската фирма е една от водещите в транспортно-логистичния сектор в Европа.
Христо Христов е човек, който говори директно и с малко думи казва много. Ето какво споделя той:

Ако искаш да правиш голям бизнес, трябва да бъдеш открит, честен и да си държиш на думата. Това е само едно от десетките правила и убеждения, превърнали Discordia от микропредприятие в компания, създаваща нови стандарти в транспортната индустрия в Европа. Правилата обаче сработват едва когато се превърнат в убеждения. Но каквито и да са те, най-важното и определящо условие за постигане на просперитет в бизнеса, е добрият екип. Всички хора без изключение!

През 2013 г., след 21 години трупане на опит, промяна на убеждения и допълване  на ценности ние бяхме готови да стартираме иновативен и високо ефективен модел в транспортната ни дейност. Но преди да го стартираме ние приехме в специален документ фундаменталните принципи и ценности на компанията, или както един колега ги нарече „Конституцията на Дискордиа“. Така както в строителството, ако искаш да издигнеш висока сграда, преди това трябва да направиш широка и здрава основа.

В нашия документ описахме ценностите на компанията, убежденията и бъдещите стремежи. Важността на корпоративната култура и духовното, емоционално и материално състояние на всеки отделен член на организацията. Описахме отговорността на лидерството и как искаме да изглеждаме в очите на нашите клиенти, партньори, доставчици и конкуренти. Какво трябва да насърчаваме и какво не трябва да толерираме. Приехме този документ буквално дума по дума, запетая по запетая. В него на три страници са събрани всички важни неща, които научих за живота и бизнеса след всички успехи и разочарования които преживях. Ако трябва да съм откровен, не мога да си представя, че това бих могъл да го направя в началото на своя път. А дори да е възможно, ще е просто лист хартия с добре звучащи фрази. Ще липсва осъзнатото и дълбоко убеждение!

Едва след приемането на този фундамент ние си позволихме да стартираме подготвения предварително проект. От 2014 г. до днес компанията расте средно с 40% всяка следваща година (4 пъти за периода), а печалбата преди данъци, такси, финансови разходи и амортизации (EBITDA) средно с 50% (5 пъти за периода). Ефективността в последния показател (EBITDA Margin) е около два пъти над средното ниво за Европа. При това този висок растеж е генеричен и устойчив.
Добрата норма на печалба дава възможност възнагражденията в компанията да са над средните в отрасъла, да се отделят значителни средства за повишаване на квалификацията и развиване на потенциала на хората, както и за социални придобивки. Добрата печалба дава възможност за инвестиции в много иновативни решения и адаптирането им към нашия бизнес за постигане на максимален ефект.

От особено важно значение в тези процеси е насърчаването на иновативния подход и нестандартното мислене сред хората в компанията. И пак стигаме до определящото значение на екипа. Ето защо  преди повече от седем години, реших че трябва да споделя резултатите от този успех с хората най-много допринесли за тях, като ги направя акционери. В момента компанията има осем миниоритарни акционери, а желанията ми в следващите една-две години са те да достигнат двадесет и да продължат да се увеличават.

Така от микропредприятие с четирима души, Discordia завърши 2018 г. с над 900 заети, приходи над 130 млн. лв., флота от 530 автомобила с екологичен клас Евро 6 и средна възраст от 1,3 години (най-новата в Европа). В следващите 5 години ще бъдат инвестирани 350 млн. лв. от които 130 млн. собствени средства, ще бъдат разкрити нови 1800 работни места, а парка ще надмине 1600 автомобила. Стратегическата цел е Discordia да се утвърди като водещ доставчик на международни транспортни услуги в Европа.”