fbpx Ако си добър, винаги ще има работа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Николай Миндов, председател на Асоциацията на екскурзоводите

Ако си добър, винаги ще има работа

През летните месеци пътешествията и екскурзиите са задължителната част от отпуската. Когато сме на почивка, посещението на интересни места носи допълнително обогатяване. Но е известно, че ако няма кой да ни покаже, разкаже или насочи, дори и най-интересното и любопитно място или град могат да останат незабелязани и неразбрани. Затова, да попаднете на един добър екскурзовод е от изключителна важност. Кой днес се занимава с тази професия? За занаята разговаряхме с Николай Миндов, председател на Асоциацията на екскурзоводите у нас.

Г-н Миндов, обучават ли се днес нови екскурзоводи?
- Нови екскурзоводи се обучават в различни учебни центрове, лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Разбира се, има по-добри центрове, които дават по-добра подготовка и такива с по-слаба. За съжаление обаче, няма голям наплив за обучение по специалността. Професията като че ли е загубила своя престиж и все по-малко хора се насочват към нея. Независимо че е завършил курс, младият екскурзовод трябва да си търси сам работа и да се предлага на свободния пазар. За отделни езици липсват екскурзоводи или са малко. Туроператорите разчитат на по-опитни и стари колеги, които няма да ги провалят. Във висшите училища по специалностите, свързани с туризма, някъде се изучава екскурзоводство, но само по един семестър, часовете са малко и не може да се каже, че това е достатъчно такива хора да работят като екскурзоводи.

Как и откъде един екскурзовод получава лиценз за такъв?
- Това е един болен въпрос, защото екскурзоводите получават правоспособност след завършването на определен курс, но държавен орган не ги лицензира или сертифицира, за разлика от много страни по света. Така се дава възможност на хора, които не притежават документ да работят и да подбиват цените.

Колко струва обучението за екскурзовод и колко време е нужно?
- Обучението трае между 5 и 7 месеца в зависимост от фирмата-обучител и седмичната натовареност. За този период те получават 3-та степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Цените също варират между 500 и 700 лв. Разбира се, за един такъв кратък период от време не се изгражда един екскурзовод. Необходимо е след това той непрекъснато да надгражда върху това, което е изучил. В други страни екскурзоводите учат по 2 години, за да получат правоспособност.

Как се формира заплащането?
- Туроператорите са тези, които определят и включват в цената на туристическия пакет и екскурзоводската услуга. Асоциацията на екскурзоводите в България на своите годишни събрания определя минималните препоръчителни тарифи, които да иска от туроператорите за обслужване на групите, както и за услугите, давани на фирми и ведомства.

Колко души членуват в Асоциацията, как приемате нови членове?
- В Асоциацията членуват около 300 човека от цялата страна. Молби за кандидатстване се подават до Управителния съвет. Изрично условие за приемането на нови членове е, те да са граждани на Република България и да владеят свободно български език. Всеки кандидат следва да се е запознал с Устава и Моралния кодекс на Асоциацията. Управителният съвет на АЕБ има правото и задължението при разглеждането на всяка кандидатура да проведе кратко събеседване-интервю с цел по-добро запознаване с кандидата и преценяване на неговите компетенции. Прилагат се също и екскурзоводско свидетелство, дипломи, сертификати, удостоверения, референции и други. Има и хора, които не са членове на Асоциацията. Мисля, че те не са много. Това е доброволна организация. Никого не караме насила да става член. Но това не е толкова страшно. По-страшното е, когато има хора, които работят като екскурзоводи без нужната квалификация. Ще искаме в новия Закон за туризма да има строги санкции за тях, както и санкции за туроператори, които наемат такива хора.

Какво прави Асоциацията за своите членове?
- Асоциацията не може да осигури работа на всички свои членове, а и това не е основната й цел. Все пак ние желаем да има повече работа за повече хора. Освен че рекламираме членовете си чрез нашия сайт, тази година взехме участие и в туристическата борса Ваканция 2010. Провеждаме ежегодно опреснителни лектории, където каним видни светила от различни области. Провеждаме и инфотурове за запознаване с обекти в България и в чужбина.

С развитието на туризма търсят ли се повече екскурзоводи?
- От екскурзоводи винаги е имало нужда и ще има нужда. На моменти, особено при големи кампании екскурзоводи не достигат. Работата ни е на приливи и отливи. Имало е години с много работа на определени езици, а на други езици – не чак толкова. Затова най-добре е човек да знае два или още по-добре три езика. Така за него винаги ще има работа. Ако няма работа в България, много от нашите членове работят като водачи на български групи в чужбина, с ученически или български групи в страната.

Заслужава ли си един млад човек да влезе в занаята?
- Според мен това е една професия, която дава много. Освен че обогатява общата си култура, екскурзоводът научава много и за туристическата индустрия като цяло. Много от сегашните туроператори и деятели в туризма са преминали през екскурзоводската школа. И не на последно място срещите с “живия турист” за хората, които са работили дълги години като екскурзоводи са от огромна полза за перфектно овладяване и усъвършенстване на езика.

Осигурява ли достатъчно средства този бизнес за един човек?
- Естествено, хонорарите, които получават българските екскурзоводи не са много високи в сравнение с тези, които получават колегите ни в развитите туристически страни. Работата е сезонна, но ако човек е добър и търсен заради високо качество на работата му може да получава добри средства. Разбира се, има хора, които практикуват професията наред с основната си професия по време на отпуските си, през уикендите или по време на национални празници. Това е добра възможност за допълнителни доходи на студенти и пенсионери.

 

Вече няма понятие “щатен екскурзовод”
Екскурзоводите обикновено работят на свободна практика, както в повечето страни по света. Някои фирми по Черноморието назначават екскурзоводи на щат само за сезона. Всеки екскурзовод сам декларира доходите си в данъчните служби. Много от екскурзоводите са регистрирани по Булстат и работят като самоосигуряващи се лица. Те сами предлагат своите услуги на туристическите фирми. Това става на туристическите борси, както и индивидуално. На сайта на Асоциацията също има списък с екскурзоводи.