fbpx Има ли условия в България да се прави бизнес? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Има ли условия в България да се прави бизнес?

Според класацията „Правене на бизнес” на Световна банка, се оказва, че България е на 44 място по индикатори за регулаторна среда за 2009 г. В класацията са намерили място 183 икономики. Този факт говори, че може би един път не сме “най-зле”. Не може да се отрече, че бяха взети някои краткосрочни мерки, като например облекчението за вписване на търговски дружество. Бюрократичните спънки много често са излишен буфер, който допълнително усложнява работата на бизнеса. Затова по-бързото въвеждане на мерки от това естество може да бъде една стъпка напред в преодоляване на трудната икономическа ситуация.

Ето какво сподели още в специалното интервю за “твоят БИЗНЕС” Евгени Евгениев от Световната банка, специалист по развитие на частния сектор.

“Една от стратегическите цели на българското правителство е въвеждането на законодателни и регулаторни мерки за намаляване на ограниченията и бюрократичните пречки за развитието на българския бизнес както и насърчаването на чуждестранни инвестиции. Вече се направиха стъпки в тази посока. Например изискването за вписан основен капитал на търговски дружества бе намалено от 5,000 лв. до 2 лв., а социалните осигуровки бяха намалени с 2% от 1 януари 2010 г. Смятам, че други краткосрочни реформи в областта на подобряване на регулаторната среда могат да бъдат свързани с приемането на нов Закон за нормативните актове, който да включва изготвянето на Оценка на регулаторното въздействие за важни законодателни актове с голям ефект върху бизнес, общество и околно среда. По-този начин ще се увеличи и предсказуемостта на регулаторната среда. Бизнеса постоянно се оплаква от 2005 г. насам за честите промени в политики и законодателство затрудняват неговата работа. Чрез приемането на Оценката на регулаторното въздействие като задължителен инструмент, ще се подобри качеството на законотворчеството. Така ще се намали и негативния ефект върху бизнеса от държавните политики, защото решенията ще се вземат на базата на подробен анализ за приходите и разходите на държавната интервенция”.