Иновациите в пивоварната индустрия с мисъл за околната среда

Пивоварите в Европа имат съществен принос за устойчивото развитие на околната среда, показва независим доклад на холандски (КВА Бедрийфсадвизеурс Б.В.) и британски (Кампден БРИ) консултанти. В състава на бирата водата е около 90%. Според въведените иновационни технологии и структурата на пивоварния сектор в отделните страни за производството на 1 литър бира са необходими от 2,5 до 6,5 литра вода. В България тези стойности са около 4,5 литра при средни за Европа 4,2 литра. Анализът показва, че за последните 2 години европейските пивовари са успели да намалят употребата на вода в производството си с приблизително 4.5% за литър бира. През 2010 са спестени около 8 милиарда литра вода – или количеството, необходимо за производствения процес на още 32 средни по размер пивоварни с капацитет 500,000 хектолитра годишно.

В периода от 2008 до 2010 година пивоварите са изразходвали 3.8% по-малко енергия за производството на литър бира, а това води до спад в емисиите на СО2 със 7.1%. За сравнение, това количество въглероден диоксид се равнява на изгорелите газове от 175 000 автомобила за 10 000 изминати километра. Пивоварната индустрия в Европа намалява и отпадните води от производствения процес с 6.9%.

Facebook comments