fbpx Интернет доставчици срещу незаконни действия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Интернет доставчици срещу незаконни действия

Интернет доставчици срещу незаконни действия

Сдружението на независимите интернет доставчици (СНИД) изразява категоричната си позиция против всички действия по унищожаване мрежите на негови членове, предприемани както от физически лица, така и от техни конкуренти, включително и от служители на Българската телекомуникационна компания (БТК). За съжаление, случаите в които представители на БТК унищожават далекосъобщителна инфраструктура на своите конкуренти зачестяват, което обаче е в пълен противовес с позицията на този оператор на пазара и с добрите европейски практики.
Такъв случай е имало в понеделник (10 януари), когато е бил унищожен оптичен кабел, намиращ се в подземната канална мрежа на БТК в столичния квартал Люлин. Пострадалият интернет доставчик е Спиди Нет. В резултат на тези действия 2000 клиенти на Спиди Нет са останали без услуги.

„Според нас рязането на кабели на чужди оператори е нарушение на Закона за електронните съобщения, Наказателния кодекс и на бизнес етиката, поради което компанията ни ще си търси правата в съда”, заяви Страхил Иванов, изпълнителен директор на Спиди Нет


„За съжаление, независимо от предприетите в последната година действия от Комисията за регулиране на съобщенията, цените за ползване на каналната мрежа на БТК остават много високи, поради което операторите днес плащат повече за каналната мрежа, отколкото дори за международен интернет. Именно с това е свързан и проблемът с проникването на интернет услуги в много региони в страната, където бившият държавен монополист или въобще не предоставя интернет достъп, или пък той е с незадоволително качество. Въпреки, че поддържането на такъв вид монопол не е разрешено в България за разлика от Европа, тук мерки за неговото разбиване или не се взимат, или са половинчати и закъснели. Поддържането на това статукво през последните години е и основната причина за липса на инвестиции за поддръжка и развитие на каналната мрежа на БТК и само пречи на въвеждането на така необходимите на България иновации. Днес София е сред най-добре свързаните европейски столици само и единствено благодарение на алтернативните оператори, поради което всеки удар срещу тях може да бъде определен като удар срещу конкуренцията на пазара и срещу българските интернет компании, които плащат данъците си в България и инвестират активно у нас“ - заявяват от Сдружението на независимите интернет доставици.

Членовете на браншовата организация предлагат услуги на над 150 000 домакинства или 450 000 крайни клиенти в цялата страна.