Интернет и авторските права

Интернет и авторските права

Всеки ще се съгласи, че интернет изгради нашето съществуване по друг начин. В много посоки той категорично улеснява начина на комуникация, бизнес отношения, получаване на информация и знания. И като всяко хубаво нещо може да се отиде в другата крайност. Преди няколко стотин години книгите са преписвани на ръка, за да се получи още един екземпляр. Какъв колосален труд! Днес се оказва, че книги се продават през интернет на цената на един sms. За каква стойност говорим? Един читателски въпрос ни накара да потърсим повече информация от специалистите за това какви са авторските права на интелектуални продукти, които се предлагат чрез голямата мрежа.

"Видях в интернет блог, в който се предлагат на цената на един смс книги на издателства, вероятно сканирани в pdf формат. Не вярвам да са платили права на издателствата, а и самите издателства традиционно подписват договор само за печатни носители - издаване под формата на книги. Какви са стъпките, за да се спре това безочливо погазване на интелектуалната собственост и авторски права?"

Ето какво отговори Йордан Политов, юристконсулт в Патентно ведомство и консултант индустриална собственост

"За нарушаването на авторски права върху литературни произведения може да се търси отговорност по съдебен ред, като пред съда е необходимо да се доказва възникването на авторското право (авторството) в полза на създателя на произведението. Във всички случай определени действия срещу нарушителите могат да бъдат започнати само по инициатива на автора, или на лицата по
чл. 95а от Закона за авторското и сродните му права, с искова молба или с молба за съдействие от други държавни органи.
Ако авторът не може да докаже авторството си то по-добре е да не предприема воденето на скъпи и дълги съдебни процедури. Доказването по дела за авторство винаги е представлявало сложен въпрос, особено за българските условия.
Ако конкретният автор може да докаже авторството си, той може да се обърне за професионален съвет и съдействие към съществуващите организации за колективно управление на права, където работят специалисти от посочената област, и където да изложи подробно казуса.
Основното е наличието на правен интерес, когато авторът търпи имуществени вреди от неразрешеното използване. Тези вреди трябва също да се доказват. Ако се касае единствено за изразяване на недоволство от ситуацията, никой няма да може да Ви окаже реална помощ.
Този въпрос е пряко свързан с един много горещ и наболял проблем, обсъждан на международно ниво, включително в рамките на ЕС, а именно пиратството в интернет. За момента до радикалното решаване на този проблем не могат да достигнат дори институции като Европейския парламент и Европейката комисия."

Ще продължим да търсим компетентните мнения на специалистите по авторско право и неговите разновидности

 

Facebook коментари