fbpx Искам да започна собствен бизнес - с какво да се захвана? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Искам да започна собствен бизнес - с какво да се захвана?

Въпреки, че този урок е много пъти преподаван, от много специалисти и консултанти, ще го разкажем пак, защото винаги има хора, които започват от начало и винаги прочитането на една информация може да провокира някои идеи. И така - следващите редове са най-вече за начинаещи. Опитайте да си отговорите на няколко въпроса:

1. Какво умея да правя?
Помислете какво умеете да правите най-добре. Владеете ли занаят или изкуство? Например дърворезба, изобразително изкуство, грънчарство, обущарство, фризьорство и др. Имате ли някакви особено изявени способности и умения - шофирате добре, умеете да шиете, да готвите, да поправяте уреди, добър търговец сте и т.н. Не пренебрегвайте знанията и квалификацията, които вече имате. Те могат да ви послужат като добра основа за започване на собствен бизнес, с който да осигурите семейството си и да печелите добре.
Важно е честно да прецените възможностите си, за да откриете какво от това, което вие самите притежавате, ще работи най-добре за вас.
Помислете и за придобиване на допълнителни знания и умения. Ако не можете да си позволите да се запишете в курсове за допълнителна квалификация - обърнете се към местното бюро по труда. Там има безплатни програми за преквалификация и чуждоезиково обучение.

 2. С какво разполагам?
Основно предимство при започването на малък бизнес е собствеността, която притежавате. Това може да са:
свободни помещения (жилище, селскостопански постройки и др.)
земя
животни
- машини и техническо оборудване
- транспортни средства, друга собственост

Много важен фактор, на който може да разчитате, е семейството, близки или приятели, с които да направите общ бизнес. Тяхната квалификация, умения, идеи и опит могат да допълват вашите в едно успешно сътрудничество.
Помислете и за всички контакти, които имате с хора с различни професии. Могат ли да ви бъдат полезни, да ви подпомогнат в началото или да ви дадат идеи?

3. Какви възможности ми дава регионът, в който живея?
След като прецените всичко, с което разполагате и с което можете сами да си помогнете, проучете възможностите, които ви предоставя мястото, където живеете. Например:
традиционно развити дейности в региона - промишлена дейност, селско стопанство, занаяти, услуги;
- подходящи природни и климатични условия и ресурси - плодордна почва, климат, подходящ за отглеждане на определена култура;
инфраструктура на населеното място - проучете развитието на търговската мрежа, транспортните услуги, банковото обслужване в региона;
- местни програми, насочени към развитие на малкия и средния бизнес. Потърсете във вашата община или местното бюро по труда информация за различните програми на местно равнище, насочени към новостартиращи фирми. Голяма част от тях предлагат безплатни консултации, нисколихвени кредити, обучение;
възможности за наемане на работна ръка- проучете дали във вашия регион има достатъчно квалифицирани и трудоспособни хора, които да наемете или чиито услуги да използвате в бизнеса си;
развитието на частния бизнес в съответния регион - има ли във вашия регион много частни фирми и с какво се занимават. Наличието на добре развит частен бизнес означава, че има условия и потенциал за развитие на региона. Това е предимство при започването на малък бизнес;
- традициите на местните хора - за да се ориентирате по-добре и да се предпазите от грешки, обърнете внимание и на това, какво традиционно харесват хората от вашия регион, на какво се противопоставят (какво не биха приели).

4. Какво се търси на пазара? Какво мога да предложа аз?
След като сте направили импровизирано проучване на възможностите, които предлага вашият регион, помислете как това, което вие знаете или умеете, може да се развие като бизнес на местния пазар. Насочете вниманието си към потребностите и нуждите на хората.
- Можете да се насочите към продукт или услуга, които липсват или недостигат на вашия пазар, но хората биха ги купували (например компютърен и Интернет клуб, видеотека);
- Можете също така да подобрите качеството на продукт или услуга, които вече присъстват на пазара (например нарязан и опакован хляб);
Успешна тактика е и да заложите на продукт, който вече се предлага на пазара, но при по-добри условия за потребителите (кафене с климатик за по-голямо удобство на посетителите).
Когато решите какво ще предлагате на пазара, трябва да помислите и за цената на вашия продукт или услуга. При определяне на цената обърнете внимание на няколко фактора.
Тя трябва:
- да покрива разходите, които правите за производството на вашия продукт или предлагането на дадена услуга, но освен това трябва да ви носи и печалба;
- да е съобразена с това, което потребителите могат да си позволят;
- да е съобразена с цените на конкурентите.

5. Какво искам да постигна?
Вече знаете с какво ще се занимавате и сте решили да направите собствена фирма. Това обаче е само началото. Предстои ви да започнете да планирате дейността и целите си. Това означава да определите какво искате да постигнете в краткосрочен (до една година) и дългосрочен период след стартирането на дейността си. Помислете как ще развиете услугата или продукта, който предлагате - качество, цена, реклама, дистрибуция. Планирате ли да разширите бизнеса си с услуга или продукт, който допълва основната ви дейност?

В първата година след започването на дейността си трябва да насочите вниманието си основно към разходите, които правите. Ако планирате добре разходите си и се стараете да постигате добър баланс между разходи и приходи, по-бързо ще започнете да печелите.

В дългосрочен план трябва да планирате как да разширите дейността си и да увеличите размера на продажбите. Това може да стане, като вложите средства (собствени или от заем) в ново оборудване, наемане на повече персонал, повишаване на качеството на предлаганите стоки или услуги, започване на дейност, допълваща основната, както и чрез реклама и различни форми за популяризиране на фирмата.