ИТ бранша осигурява 24% от общия ръст на заплатите

Технологичната индустрия (ИКТ), която заема под 4 % от работещите компании в България е осигурила цели 24 % от общия ръст в заплащането в страната за 2015 г. Това е малко над 350 млн. лева. Съвсем естествено, част от тези допълнителни пари за заплати са увеличили оборотите в търговията на дребно и едро, в строителството, туризма, услугите, осигурили са поръчки за промишлеността. Допълнително в НОИ са получени 47 милиона лева за пенсии и социални плащания.

В сравнение с 2012 г. например, ИКТ индустрията е осигурила 11 % от общата сума на ръста в заплатите, т.е. през 2015 година резултатът е подобрен над два пъти. Това показва анализ на CBN. Според него основният източник за ръста в заплатите в технологичния бранш са софтуерната индустриална група компании, а на второ място центровете за глобални услуги в страната.