fbpx Изкуствен интелект ще се грижи за сигурността в банките | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Изкуствен интелект ще се грижи за сигурността в банките

Fujitsu обяви, че технология за изкуствен интелект на компанията ще бъде използвана в проекта на Европейската комисия за управление на рисковете и сигурността на финансовите институции в Европа. Проектът FinSec е част от Хоризонт 2020 на Европейската комисия и цели да подобри възможностите на финансовите институции в Европа за предвиждане и защита срещу сложни атаки в сигурността и да им позволи да отговорят на по-строгите регулации за сигурност.

Основнa цел на FinSec е приложението на изкуствен интелект (AI) за предвиждане и идентифициране на пробиви в сигурността както при интернет, така и при традиционното банкиране. В проекта ще има и засилен фокус при съвместната работа между всички стейкхолдъри във веригата на доставки в областта на банкирането за по-лесно идентифициране и предотвратяване на заплахи към сигурността.

Приносът на Fujitsu във FinSec ще бъде в използването на AI за развитие на уникални способности за разпознаване и засичане на заплахи чрез анализ на CCTV камери за наблюдение и разпознаване на потенциално неправомерно поведение на хора в рискови зони като банки и банкомати. Работата на компанията по проекта ще бъде ръководена от центъра за развитие на изкуствен интелект Fujitsu AI Center of Excellence1 във Франция, който е водещ в развитието на AI технологии за CCTV анализ.
Новият AI алгоритъм в резултат на работата по FinSec проекта първоначално ще бъде въведен в банкомати, създавани от партньор по проекта, а след това ще бъде използван и при други приложения на CCTV наблюдение и анализ на образи в сектор обществена сигурност като полиция и гранична защита.

Fujitsu е един от 23 партньора от 11 държави, участващи във FinSec. Проектът ще продължи до декември 2020 година и е финансиран от програмата за проучвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020. Японската компания работи и по друг проект от Хоризонт 2020, където ръководи развитието на решения за сигурност за интернет на нещата 2 (IoT2).