fbpx Изкуството и езиците развиват най-търсените умения през XXI век | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Изкуството и езиците развиват най-търсените умения през XXI век

Обучението по изкуства и чужди езици развива най-важните умения на XXI век: критично мислене, творчески подход при решаването на проблеми, адаптивност, емоционална и социална интелигентност, и учене през целия живот. Това споделят от училището „Артис“, което скоро получи статут „иновативно“ от Министерство на образованието. Те допълват, че фокусът на обучението трябва да е върху тези умения, е не върху професиите на миналото. 

Според Доклада „Четвъртата индустриална революция“ на Световния икономически форум, 50 % от работните места вече са заети от роботи, а следващите 5 години ще има загуба на над 5 милиона работни места. Изкуственият интелект ще се справя по-добре от хората с все повече задачи. Много дейности ще са изцяло или преобладаващо автоматизирани. Учените от Оксфорд и Йеил дори предричат, че до 2026 г. компютрите ще пишат есета по-хубаво от човека. Новинарската агенция Associated Press вече използва ботове, които сами създават съобщения за финансовите резултати на компаниите - по матрица.  

Компютрите и роботите обаче няма да могат да заменят човека изцяло, защото той взаимодейства с други хора, и при това взаимодействие се налага да мисли критично и да управлява ефективно. „Тези способности се култивират в много голяма степен чрез занимания с изкуства и чужди езици. При това – от най-ранна възраст“, поясняват от „Артис“. 
Изкуството е важно и защото помага на деца с артистични заложби да се реализират в нови професии, свързани с  уеб дизайн, анимация, виртуална реалност, индустриален дизайн, моден дизайн и др. Очаква се до 2018 г. около 1.4 милиона хора да бъдат заети в творческите индустрии.

„Схващането, че като избереш профил „изкуство“, ще станеш художник в Несебър, е остаряло“, коментират от „Артис“. „Миналата година наш възпитаник спечели пълна стипендия за графичен дизайн в Оксфорд например“. Децата с артистични наклонности ще намират изява във всяка една съвременна индустрия. Това е така, защото маркетингът и дизайнът играят все по-голяма роля при разработването на нови продукти и услуги за световния пазар. 

Уменията, които изкуството и езиците развиват, са в основата на иновациите. Според доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОЕСD) Skills Outlook 2017 хората, обучени в изкуства, създават нововъведения. „Изкуствата трябва да бъдат неотменна част от стратегията за иновации на държавите“, заключава OECD в доклада.
Инициатива за развиване на най-важните познания, умения и отношение поде и Европейската комисия. Тя разработи програми, които да помагат на учениците да се чувстват удовлетворени в училище, да започнат подходяща работа и да участват в живота на общността. За Комисията 6-те „ключови компетенции“ на утрешния ден са: (i) комуникационни умения по роден и чужд език, дигитални умения, грамотност, основни познания по математика и науки, (ii) да се научим да учим; (iii) отговорност към общността; (iv) инициативност и предприемачество; (v) културно осъзнаване и (vi) творчество.