fbpx Почти всички изпълнителни директори посочват устойчивите политики като свой приоритет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Почти всички изпълнителни директори посочват устойчивите политики като свой приоритет

98% от изпълнителните директори са категорични, че устойчивите политики са ключов приоритет, който трябва да утвърждават. Това показва най-мащабен доклад на тема устойчивост на Глобалният договор на ООН и технологичната компания Accenture.

В ситуация, в която трудностите са все повече, бизнес лидерите насочват внимание към предизвикателства извън сферата си на влияние. Такива са климатичните промени и социално-политическите конфликти. Държавите-членки на ООН разполагат с едва осем години за постигане на целите, заложени в Плана за устойчиво развитие на организацията.

Близо половината от анкетираните изпълнителни директори (43%) твърдят, че усилията им са възпрепятствани в резултат от геополитическата обстановка. Техният дял е дори по-голям в по-силно развитите страни (51%).

Accenture установява, че почти всички бизнеси рискуват да не постигнат поставените от ООН цели, ако не удвоят скоростта по ограничаване на въглеродните емисии до 2030 г.

Все пак има лидери, които въпреки трудностите продължават да работят за постигането на устойчиво развитие чрез иновации и споделени проекти. Две трети от изпълнителните директори (66%) споделят, че дългосрочните стратегически партньорства са решението към изграждане на устойчиви политики. Те реорганизират веригите за доставки, преквалифицират своите служители и въвеждат технологични постижения в оперативната си дейност – в т.ч. физически, цифрови и биологични решения.

В отговор на предизвикателствата, 63% от бизнес лидерите лансират нови устойчиви продукти/услуги, 55% - подобряват събирането на данни за „зелени“ практики, а 49% - инвестират във възстановяеми енергийни ресурси. Близо половината от анкетираните преминават към кръгови бизнес модели, а 40% увеличават финансирането на своята научноизследователска дейност.

Като част от проучването, изпълнителните директори идентифицират ключови решения за постигане на устойчивост. Те включват: утвърждаване на научно обосновани климатични цели и инвестиции в многообразието на екипите, иницииране на междуиндустриални партньорства, основани на технологични решения, по-добра видимост на системата за доставки и насърчаване на биоразнообразието. В допълнение, бизнес лидерите настояват за по-активно ангажиране на правителството с промени в законодателството, свързано с дългосрочните измерими цели.