fbpx Как с малко можем да постигнем много | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как с малко можем да постигнем много

Търсенето на алтернативни и възстановяеми източници на енергия за съжаление не става толкова бързо, колкото ни се иска. Затова, за да осигурим на учените повече време за търсене на други източници на енергия, днес ние трябва да я пестим.
 

Eнергийната ефективност в България е изключително ниска. Нашата промишленост беше изградена по съветски образец, с енергоемки технологии и инсталации. Домовете ни бяха изградени без мисъл за енергийна ефективност. Проблем с енергоспестяването преди 1989 г. не съществуваше поради ниските цени на енергоизточниците, доставяни от Съветския съюз. При новите условия енергийната ефективност е без алтернатива.

Как могат домакинствата да пестят енергия
За българските потребители е характерна ниската степен на познаване на възможностите за енергоспестяване и липсата на опит при изчисляването на начините за рационално спестовно поведение. Изключително важно е да се стимулира енергоспестяването в бита, като се популяризират възможностите за намаляване на използваната енергия и горива, използването на енергоспестяващи материали за саниране на жилища и въвеждането на енергия от собствени възобновяеми източници. Над 80 % от енергията в сградите се използва за отопление и топла вода, а останалите 20 % се консумира за осветление и домашни уреди и офис оборудване.

Изолация на сградите
Делът на отоплението в общата енергийна консумация достига до 69 %. Най-големият потенциал за ограничаване на тази консумация е в подобряването на изолациите на сградите.

Общото потребление на енергия в топлоизолираните жилищни сгради е 60 % от това на неизолираните стари жилища

Инвестирането в топлоизолациите за съществуващите жилища ще помогне за усвояването на този важен спестяващ потенциал. Но енергоспестяващият ефект може да се постигне само при наличието на ясен ангажимент и съфинансиране от държавата. Не може да се очаква само от собствениците на жилищни сгради да предприемат необходимото, тъй като това е непосилно за голяма част от обитателите в една сграда.

В Германия сградите са санирани и топлоизолирани основно с обществени средства, а в Унгария държавата съфинансира до 75% от инвестицията

Засега едно е ясно - средствата, вложени в топлоизолация, се компенсират напълно от намалените разходи за период от около 4-5 години, но това не е достатъчно за масово топлоизолиране на сградите у нас.

 

Полезни съвети

Малките действия имат голямо влияние. Ето как можете да намалите разходите си за енергия у дома:

 • Не оставяйте телевизора, компютъра или уредбата ви в режим на готовност. Телевизорът използва 45% от енергията си, когато не работи, но е в режим на готовност.
   
 • Използвайте енергоспестяващи крушки.
   
 • Не оставяйте зарядното на телефона си в контакта, след като сте го използвали.
   
 • Вземането на душ отнема 4 пъти по-малко енергия, докато за една пълна вана са необходими 140-180 л.
   
 • Тъмните метални форми съкращават, а керамичните форми удължават продължителността на печене и пържене.
   
 • Микровълновата печка трябва да
  е чиста отвътре, защото налепите по стените намаляват ефективността на уреда.
   
 • Микровълновите уреди са изключително подходящи за затопляне на малки порции; при по-големи количества готварската печка
  е по-ефективна.
   
 • Проветряването за кратко, но интензивно е много по-ефективно, отколкото открехването на прозореца за дълъг период.

 

 

Осветление и домашни уреди
Енергоспестовният потенциал на домашните електроуреди е силно подценен от индивидуалния потребител, но поглед-нато съвкупно, притежава огромни възможности за ограничаване на консумацията. В това направление от години се провежда специфична пазарна политика за намаляване на енергийната консумация - например чрез сертифициране на продуктите по отношение на тяхната енергийна консумация или чрез въвеждане на минимални изисквания за ефективност и др. Тези мерки са ефикасни, поради естествената непрестанна заменяемост на домашното оборудване с нови модели.

Собствена енергия
Технологиите вече предоставят възможност за потребителите да съчетават енергоспестяването с екологично чисто производство на енергия от собствени източници. То притежава огромно преимущество - тъй като е децентрализирано и не зависи от монополизирани доставчици. Също така се използват възобновяеми енергоизточници - слънчеви технологии, вкл. затопляне на вода и помещения, както и фотогалванично и пасивно акумулиране на слънчева енергия. Въпреки известния напредък в последните години, все още това е само възможност за използване на слънчевата енергия в сградите и се нуждае от по-ефикасни мерки за стимулиране на използването на новите технологии от потребителите.