fbpx Какво да застраховаме днес, за да спим спокойно утре? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво да застраховаме днес, за да спим спокойно утре?

Какво да застраховаме днес, за да спим спокойно утре?

Безспорно сега е сезона на автомобилните застраховки и ако можем да спестим от друго – то точно за този разход не се замисляме. Обръщаме внимание повече на застраховките на домашно имущество, защото точно там икономията може да ни излезе много скъпа.

А народната мъдрост гласи – “Страх лозе пази”. За сегашната ситуация на застрахователния пазар, за цените и продуктите и за бъдещето на бизнеса разговор с Доц. Стоян Проданов – Изпълнителен директор на ЗД БУЛ ИНС АД

 

Доц. Стоянов, как световната икономическа криза рефлектира върху българския застрахователен пазар?
- Тази криза е с уникални за световната икономика мащаби, съпоставими единствено с Голямата депресия. Кризата започна като финансов феномен, но се разрасна като икономически и на практика засегна целия свят. Като отворено стопанство, зависимо от основните търговски партньори, България е част от глобалните процеси на свиване на световната икономика. Застрахователният сектор не прави изключение от общата негативна тенденция на влошаване на бизнес-климата. До тази година в продължение на няколко години ръста в застрахователните приходи беше двуцифрен. Намаляването на банковото кредитиране, свиването на потреблението и влошаването на финансовото състояние на домакинствата доведе и до свиване на застрахователния пазар в България, макар и по-малко от това в дейността на другите финансови посредници. Това промени доста от пазарните реалности – изостри се конкуренцията, селективно се подхожда към някои рискове, намаляват се неефективните представителства. Презастрахователите оценяват по-неблагоприятно рисковете за страната ни, а това се отразява и на цената на застрахователните продукти.

Застрахователите станаха ли по-рестриктивни към бизнеса, както направиха банките у нас?
- Както банките, така и застрахователите оперират на един и същ, силно конкурентен пазар. Очевидно е, че рисковете нараснаха, което наложи по-внимателен и селективен подход към фирми в редица сектори на икономиката. Застрахователният процес обаче, за разлика от кредитирането, не е прекъсван и няма застраховки, които да не се сключват на пазара. Така можем да заключим, че рестрикциите на банките не се пренесоха на застрахователния пазар.

Каква е фирмената политика към застраховките на кредити?
- Първо правим внимателен анализ на кредитополучателя. Многото фирмени фалити и домакинства с финансови затруднения понастоящем правят недобри перспективите пред тази застраховка. Не възнамеряваме да заместваме банките в анализа на кредитния риск и предпочитаме да сме консервативни и да продаваме полицата само при ясни и приемливи параметри на кредитоискателя.

Основен ваш бизнес е автомобилното застраховане. Какви мерки предприехте, за да компенсирате спада в продажбите на автомобили?
- Наистина продажбите на автомобили – както нови, така и употребявани, са двойно по-малко в сравнение с тези през 2008 г. Безспорно намаляването на икономическата активност наложи прекрояването на плановете за развитие на застрахователните компании. За компенсиране на ефектите от кризата ускорихме диверсифицирането на застрахователните продукти, както и оптимизирането на оперативната дейност. На първо място по важност обаче е подобряването на услугата за нашите клиенти, защото удовлетворяването им е гаранция за лоялност. Ценовата ни политика също се ориентира към привличането на клиенти с нови отстъпки и бонуси.

Защо обемът на обезщетенията расте, въпреки намаления брой на жертви по пътищата?
- Всъщност жертвите по пътищата не са намалели, колкото на всички ни се иска. Поради лошата пътна инфраструктура, начинът на шофиране, остарелия автопарк смъртните случаи заемат голям дял от пътните инциденти, далеч над европейското равнище. Обезщетенията в случай на смърт са само един от компонентите, определящи общия размер на обезщетенията. Другите компоненти са териториалното покритие, което вече е Европа (при „Гражданската отговорност”), нарасналите цени на резервните части, труда. Не на последно място е и увеличения риск от застрахователни измами.

Необходимо ли е поскъпване на „Гражданската отговорност” и клиентите ще получат ли нещо повече като услуга в замяна на по-високата цена?
- Предлагането на „Гражданската отговорност” на много ниски, несъобразени с риска цени поставя под угроза целия застрахователен сектор, по този въпрос е налице консенсус сред специалистите от бранша, надзорниците и анализаторите. Интернационализацията на щетите, покачването на цените на труда и резервните части в сервизите, по-високите лимити за обезщетения за нематериални щети оскъпява застраховката в степен, която засега не се компенсира с увеличението на премията. От друга страна, високата конкуренция в сектора и по-ниското благосъстояние на българското общество оказват натиск върху цените на полицата. Накратко, увеличението е неизбежно, но ще се случва в един по-продължителен период. Услугата ще продължи да се доближава до европейския стандарт, тръгвайки от една по-ниска, регионално-ориентирана база преди десетилетие.

Доколко двустранните протоколи се оказаха ефективни при пътен инцидент?
- Двустранните протоколи са доказано ефективни в практиката на развитите държави. За да функционират обаче безпроблемно, е необходимо прилагането им да е съчетано със системата „бонус-малус” и размяна на информация за поведението на автомобилистите на пътя и пътните инциденти. Ефектът от двустранните протоколи сега е далеч по-малък от възможния, поради липсата на синхрон между информационната система за пътните инциденти и протоколите. Изграждането на подобен синхрон е проект, който ще донесе значими ползи за цялото общество, а не само за застрахователите.


 

Facebook коментари