fbpx Какво се случва с нас, потребителите? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво се случва с нас, потребителите?

Какво се случва с нас, потребителите?

Отдавна е казано, че “с какъвто се събереш, такъв ставаш”. И тук, подобно на всички останали случаи, народният мъдрец се оказва прав. Влиянието на средата оказва сериозно, макар и често пъти неосъзнато влияние. Понякога дори не може да обясним поради какви причини сме предприели точно тази стъпка или защо сме взели точно такова решение. Корените на действията ни се оказват много по-дълбоки, отколкото бихме предположили. Ролите, които в днешно време се налага да играе всеки един от нас, са няколко. При задълбочаване на социалните отношения се разкриват много от функциите на личността, именно в случаите, когато се играe ролята “потребител”. От една страна е икономически партньор в процесите на покупко-продажбата, а от друга, употребява придобитата стока в дадена социална среда. И двете роли са свързани.

Нашето поведение като потребители се развива по естествен път с развитието на личността

Влияние оказват няколко основни фактори - семейна среда, възпитание, духовни ценности, изградени с времето, развитието на кариерата, стремежът да се приобщим към дадена социална прослойка и т.н. Всички тези аспекти участват в изграждането на потребителското ни поведение, когато осъществяваме определена покупка на дадена стока или услуга.
През цялото житейско израстване навлизаме в ролята си на купувачи и на икономически партньори. Под влияние на естественото ни развитие, а и на други фактори и интереси, част от нас приемат с радост ролята на купувач, докато за други тя е доста неприятна и на нея се гледа като досадно задължение. Видно е, че процесите, протичащи в тази роля, не биха могли да се обяснят само с помощта на науката.

Икономическата система

И влиянието на някои институции - семейство, училище, църква, традиции, приятелска среда, оказват влияние върху формирането ни като потребители и купувачи. Най-вече в изграждането на по-малка или по-голяма самостоятелност, подготвеност и отговорност. Бързината на вземане на решение, самостоятелността при достигане на поставените цели, скоростта на реакциите ни са в тясна връзка с другите поведенчески функции - готовността и уточнението на покупките.

Не бива, обаче, да се правят погрешни изводи, че нашето потребителско пoведение не може да се предвиди или не подлежи на влияние

Напротив. Дори и коренно различни като личности и индивиди, в различните ситуации все пак притежаваме общи черти и мостри на поведение. Или, казано по друг начин, нашето поведение е определено от типични и индивидуални условия и рамки на обграждащото ни социално поле. Потребителското поведение не може да се разглежда само като отговор на стимулите на средата, нито пък, единствено като израз на вътрешни органични потребности или като проявление на някакви културни мостри. Може би, направлението, което приема потребителското ни поведение, е резултат от взаимни отстъпки на хора, зависещи един от друг и приспособяващи се един към друг. Друга основна част от това поведение са процесите на всекидневно взаимодействие с обкръжението ни.

Ето защо, присъствието на други около нас, при всички случаи променя поведението ни

Разглеждайки нас самите като потенциални потребители, не бива да пропускаме простичкия факт, че сме социални същества. Точно това имат предвид и производителите на стоки и доставчиците на услуги, когато изготвят рекламните си стратегии. Принадлежността към група хора, стремежът да надскочим социалната си среда, желанието да бъдем обект на внимание и ухажване, потребността да се чувстваме значими са средствата, чрез които ни водят към вземане на потребителско решение.
Общите ни черти са база за схематично представяне на процеса на рекламното влияние за вземане на решение за покупка на даден вид стока или услуга.

Kрайната цел на рекламната дейност е да ни повлияе като потенциални потребители

Това става чрез формиране на позитивна нагласа към предлагането, активизиране на мотивацията и стимулиране на процеса по вземане на решение за покупка. В такъв случай и рекламното послание е свързано с тези етапи. Ние, потребителите трябва да осъзнаем някаква нужда и тогава рекламата ни атакува, предлагайки продукти или услуги като най-доброто решение. Oсъзнатата незадоволена потребност поражда у всеки от нас напрежение, което се стреми да преодолее с психологически мотивирана активност.
И ако в един момент си спомним предложението на даден рекламиран продукт или услуга, то тогава ние го подлагаме на оценка. Производителите и доставчиците на услуги са се постарали да активизирaт всичките ни чувствено-визуални възприятия, за да може тази оценка да бъде единствено с позитивен за тях резултат. В което, всъщност, няма нищо лошо. В крайна сметка, всички сме потребители на това, което предлагаме. Ако оценим позитивно възможните ползи при употребата на рекламираната стока или услуга, у нас се формира положителна нагласа. А веднага след това и мотивация за ускоряване на процеса за вземане на решение за покупка.

В зависимост от това дали са активирани трайни или временни потребности, решението за покупка може и да не се осъществи

Това обикновено се случва тогава, когато времето за събиране на информация по задоволяване на потребността се е разтегнало прекалено и тя вече е заменена от нова, току-що активирана потребност. При разглеждането на тези дадености трябва да се вземе предвид, че ние, потребителите изпитваме не една, а множество потребности, но не сме в състояние да задоволим всичките едновременно. Затова в даден момент на преден план излизат една или другa от тях.
Факт е, че една и съща стока понякога задоволява повече от една нужда. В такъв случай може да се подбере онази рекламна стратегия, която е най-важна за нас в даден момент (например, многофункционалност на мобилните телефони - телефония, интернет, часовник, календар, фотоапарат, камера, GPS, игри, тефтер за бележки, калкулатор, таймер, хронометър, радио, телевизия, видео, забавни игри и т.н.). В такъв случай, размишлявайки за собственото си потребителско поведение ще трябва да търсим и връзката му с общите поведенчески промени. Дали поведението ни е насочено срещу други индивиди или има явна насока към приобщаване, при всички случаи, за предпочитане е второто.

Facebook коментари