fbpx Къде да влагаме парите си? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Къде да влагаме парите си?

Къде да влагаме парите си?

Една от причините за бума на пазара на недвижими имоти в България напоследък е желанието на българина да влага парите си на сигурно място. Мнозина предпочитат да не рискуват. Те съхраняват средствата си в банки срещу нисък, но надежден лихвен процент. Малко българи обаче знаят за съществуването на друг, много
по-сигурен и доходен начин за дългосрочно вложение на финансовите средства - инвестиционните фондове

Инвестиционно дружество
Капман Капитал в цифри:

Къде бяхме?
Начало на първичното публично предлагане на акции (IPO) - 28.09.2005 г.
Нетна стойност на активите на една акция : 9,95 лв.
Нетна стойност на активите : 520 000 лв.

Къде сме сега?
Нетна стойност на активите към 30.09.2005 г. -
3 780 млн. лева
Нетна стойност на активите на една акция: 14,99 лв.
Реализиран доход : 50,65% (една година след началото на публичното предлагане).


Нетна стойност на активите
(28.09.2004 г.-30.09.2005 г.)

Разпределение на акционерното участие към 30.09.2005 г.

Реализирана доходност
28.09.2004 г.-30.09.2005

 Знаете ли колко американци днес влагат парите си във взаимни фондове?
83 милиона. Това е веднъж и половина повече от населението на Балканския полуостров. А знаете ли колко пари са вложили по този начин? Седем трилиона долара - това е брутният вътрешен продукт на България за
185 години!
Днес само в Северна Америка има над 10 хил. взаимни фонда. Около 50% от спестяванията на населението в САЩ са инвестирани в капиталовия пазар.
В по-близки страни като Полша, Чехия и Унгария инвестиционните дружества играят основна роля на капиталовия пазар. Те едновременно акумулират нарастващите спестявания на гражданите и осигуряват необходимия финансов ресурс на публичните компании.
Eдна трета от парите на европееца са вложени в инвестиционни продукти - основно фондове (различни инвестиционни дружества), една трета - в пенсионни и застрахователни продукти, и едва една трета отлежават в банките или имоти.

В България
Все още много малка част от българските домакинства се възползват от предимствата, които предоставят фондовете. Статистиката сочи, че процентът на инвестициите на капиталовия пазар е под 1% от активите на домакинствата у нас.
Почти цялата част от спестяванията - 7 млрд. лв. на домакинствата и
4 млрд. лв. фирмени депозити, отлежават в банките
С подобряването на инвестиционната култура и жизнения стандарт обаче все повече български домакинства се ориентират към вложението по стандартния и за европееца начин, а именно - във фондове. Може да се каже, че това е трендът, който ще бъде водещ в следващите няколко години.

Капман Капитал - дружество от отворен тип
То е аналог на взаимните фондове, така широко разпространени в САЩ и ЕС. Когато инвестирате в такова дружество, вашите пари се вливат в общия поток на вложенията на инвеститори, за да се направи портфейл с потенциал, постигащ максимален доход при умерен риск.
Капман Капитал обезпечава сигурност на вложението, ликвидност, а и възможност за реализиране на необлагаема доходност. Обикновено тя надминава доходността по банковите депозити, което прави това вложение привлекателна възможност за инвестиция.
Инвеститорите могат всеки момент да се присъединят или да напуснат фонда, като подадат поръчка за покупка или обратно изкупуване
Това е допълнителна гаранция за вложенията им. Дейността на дружеството се осъществява под постоянния контрол на Комисията за финансов надзор.
Капман Капитал инвестира до 60% от активите си в инструменти с фиксиран доход и до 40% в по-рискови - от типа на акции на дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа. Целта е специалистите да управляват активите така, че да улавят колебанията на пазара и да осигурят по-добър доход за акционерите си.
От началото на юли информационна агенция Bloomberg публикува информация за Капман Капитал в глобалната си система. След почти 10 месеца на пазара, фондът отчита шесткратно увеличение на нетната стойност на активите и 50 пъти увеличение на акционерите. За първите шест месеца от създаването си фондът реализира рекордната доходност от 51,16%.
"В момента има временен спад на капиталовия пазар, но още през есента ще станем свидетели на обрат в тренда и акциите ще се ориентират към плавно, устойчиво поскъпване", смята Николай Ялъмов, изпълнителен директор на Капман Капитал.

За контакти:
Инвестиционно Дружество
Капман Капитал АД
ул."Три уши" № 8,
ет.6, София 1301
тел: 02/980 12 83, 981 68 31
факс: 02/ 981 68 31, www.capmancapital.com

 

Facebook коментари