fbpx Харчим с 8% повече през тримесечието | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Харчим с 8% повече през тримесечието

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на годината се е увеличил с 8,2% и е 870 лв. според данните от Националния статистически институт. Най-много харчим за храна и жилищни консумативи. Най-съществено перо от бюджета на домакинство са разходите за храна и безалкохолни напитки и като стойност е 316 лв. средно на лице от домакинство. 

Разходите за дома - вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане се понижават незначително от 137 лв. през второто тримесечие на 2010 г. на 135 лв. през тази година. 

Харчим повече за здравеопазване - с 11.5%. Увеличават се разходите за транспорт и съобщения с 6,0% и достигат 97 лв. средно на лице. Разходите за алкохолни напитки и цигари също се увеличават с 2.2%. Повече са станали и разходите за облекло и обувки - с 18.5%. Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през второто тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на 2010 година.