fbpx Ще се търсят кадри в ИТ сектора | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще се търсят кадри в ИТ сектора

Ще се търсят кадри в ИТ сектора

Преодоляване на острата липса на кадри и пропастта между образованието и бизнеса ще бъде основен приоритет за управлението на човешките ресурси в страната през 2016 година. До края на тази година Европа ще има нужда от над 900 000 подготвени високо технологични специалисти, а ще се дипломират едва 100 000. Пропастта е огромна. Само за Европа за една година търсенето на неквалифицирани работници ще намалее с близо 12 милиона и това е голям проблем за България.

Намаляването на различията в обществото (образователни и социални) и повишаване нивото на самата професия са също част от приоритетните задачи на сектора. Това ще са и целите на новия управителен съвет, избран на Общото събрание на организацията в състав:

  • Анелия Горгорова, управител, Кий Съксес Индикейтърс

  • Георги Първанов, член на борда на ICCI, управител на GP Career Club

  • Детелина Смилкова, вицепрезидент, ВУЗФ - Университет по финанси, бизнес и предприемачество

  • Добромира Манасиева, ръководител Човешки ресурси, Experian Bulgaria

  • Светлана Вълева, ЧР консултант

  • Светослав Богатинов, директор ЧР и администрация, А Дейта Про

  • Христо Стоянов, ЧР консултант

За председател на асоциацията бе преизбрана Детелина Смилкова, вицепрезидент на ВУЗФ, председател от май 2015 г. и член на УС на Асоциацията от 3 години. Детелина работи активно в ресора Образование и бизнес. Номинацията й бе предложена от членовете на УС в съответствие с преформулирането на стратегическите приоритети на Асоциацията и съобразно фокуса за 2016 г., утвърден от Общото Събрание на БАУХ, за отваряне към социалната и бизнес среда, ориентиране към мениджърите, които управляват хора на стратегическо и на оперативно ниво, и към младите хора, в подкрепа на споделянето на знания и партньорство с учебни заведения.

Членовете на БАУХ са над 2000, в това число над 250 чужди инвеститора. През изминалата година асоциацията е привлякла 61 нови членове – 15 корпоративни I 46 индивидуални. Проведени са 12 успешни събития с близо 2000 посетители общо 4 значими секторни проектa и 3 проекта от голяма обществена значимост. Само за първите 2 месеца на 2016 г. са привлечени повече от 50 нови членове.