fbpx Хотелиерите очакват ръст от 20% през тази година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Хотелиерите очакват ръст от 20% през тази година

В средата на поредната изпълнена с предизвикателства година, Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) организира своето традиционно национално допитване до мениджъри и собственици на хотели, с цел да установи, какво е реалното състояние на бранша и какви са настроенията сред хотелиерите.

В средата на 2022 г., генералната оценка на над половината (53,4%) мениджъри и собственици на хотели, участвали в допитване на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) е, че бизнес климатът се е подобрил спрямо същия период през миналата година. Около една трета от тях смятат, че той се е влошил, а 17% са на мнение, че няма промяна. Въпреки тази, като цяло, положителна оценка, очакванията са, че до края на настоящата година условията за бизнес по-скоро няма да се подобрят (62%).

На въпроса „Как оценявате заетостта на Вашия хотел или хотелска група към средата на 2022, спрямо същия период на миналата година?“, 31% отговарят, че тя е по-висока, а една четвърт я определят като „значително по-висока“, което означава, че половината на хотелите у нас се радват на по-добра заетост в сравнение с миналата година. За 24% тя е на същото ниво, а при около една трета е намаляла в някаква степен.

В унисон с летния сезон по Черноморието и растящата инфлация, една от най-коментираните в публичното пространство теми логично е за цените на хотелските услуги. Допитването на BAHE показва, че повишение на цени действително има, но то е далеч по-ниско от „шоковите“ нива, с които се спекулира в някои медии. 43% от хотелиерите са повишили цените на услугите с между 10 и 20%, а при абсолютно същия процент от тях повишението е в рамките на едва 10% спрямо цените от миналата година – под официалния индекс на инфлацията от 16,9% за юни т.г.

Финансовите данни на хотелиерите сочат, че много малка част от тях могат да се похвалят с ръст на приходите, който да е по-висок от инфлацията. При една трета от тях ръстът е в рамките на 10 – 20%, при една пета е под 10%, а при 20% от хотелиерите приходите са без промяна спрямо миналата година.

Като цяло, очакванията как ще се развие заетостта до края на годината са по-скоро позитивни. 65% от собствениците и управителите на места за настаняване очакват ръст спрямо миналата година, най-често в рамките на до 20%. 15% от хотелиерите не очакват промяна спрямо 2021 г., а около една пета от тях предвиждат спад в заетостта.

На традиционния въпрос, след колко време очакват бизнеса им да се върне на нивата от 2019 г., една трета от хотелиерите посочват период от три до пет години, а също една трета смятат, че това може да се случи до две години. В сравнение с допитването от миналата година, почти двойно нараства делът на респондентите, които са мнение, че нивата от 2019 г. могат да бъдат достигнати в рамките на една година – 19%. Ръст има и при хотелиерите, според които техния бизнес в момента се представя по-добре от 2019 г. – 13,8% спрямо 10% преди една година. 

И през 2022 г. списъкът с предизвикателствата пред бизнеса е дълъг, но докато през миналата година в челото на класацията бяха пандемията и свързаните с нея ограничителни мерки, днес тя се оглавява от невъзможността за дългосрочно планиране на приходите и разходите (29%), растящата инфлация и ръстът на цените на стоки и услуги (28%), както и недостигът на персонал (26%).

Специално недостигът на кадри в туризма у нас е проблем, който съществува от години, но пандемията, заедно с войната в Украйна и скокът на инфлацията през тази година задълбочиха значително. Попитани за възможни решения на този проблем, половината от участниците в допитването са на мнение, че решението е заплатите на персонала да се повишат, така че да станат конкурентни на тези в други сектори. 20% от респондентите виждат решение в привличането на студенти и ученици от горните класове, а по-малко от 10% смятат, че това може да стане с внос на кадри от чужбина.

Помолени да направят оценка на политическата обстановка в страната и нейното отражение върху бизнеса, 80% от участниците в допитването споделят, че нестабилността в управлението и политиката пречат на бизнеса. Болшинството (60%) от тях са по-скоро недоволни от мерките на досегашното правителство, насочени към туризма, но 19% смятат, че партия „Продължаваме Промяната“ има най-смислена политика към сектора. За сравнение, всяка от другите партии събира по-малко от 2% от отговорите.

Все пак цели две трети от респондентите са категорични, че нито една от партиите няма адекватна програма за туризма – мнение, което би трябвало да осигури храна за размисъл на политиците предвид факта, че в сектора, заедно със съпътстващите дейности, работят между 250 и 300 хил. души.