fbpx Ключови фактори за успеха на стартиращ бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ключови фактори за успеха на стартиращ бизнес

Първото условие, за да стартирате собствен бизнес, е да имате подходяща бизнес идея. Но за да развиете идеите си в печеливш бизнес, важно условие е да изградите правилна бизнес стратегия, в която да изясните какви са основните цели на бизнеса ви, как виждате развитието на продукта/услугата, отношенията си с клиенти и контрагенти, управлението на ресурсите и други основополагащи въпроси. Ще представим някои задължителни стъпки, през които трябва да преминете, за да развиете идеите си в успешно бизнес начинание.

Първоначално проучване на сектора и пазара
За да изградите успешен бизнес, задължително трябва да познавате детайлно сектора и пазара, на който ще работите. Обикновено хората, които се захващат със самостоятелен бизнес преди това са работили като наемни служители в тази сфера, така че са достатъчно запознати със сферата на дейност предварително. За да познавате добре сектора и пазара, трябва да сте наясно с технологията на производство на продукта или предоставянето на услугата, основните конкурентни играчи на пазара, техните цени и специфики на конкурентните продукти/услуги - предимства и недостатъци, потенциални доставчици и дистрибутори, както и какво е потребителското търсене на съответния продукт/услуга. Тук е моментът да направите равносметка дали бизнес начинанието ви е перспективно или пазарът вече е твърде наситен и може би трябва да се насочите към друга сфера.

Изготвяне на бизнес план
Бизнес планът е основният стратегически документ на фирмата и е задължителен както за новостартиращи фирми, така и за вече съществуващи. Това е първата стъпка в управлението на бизнеса ви. Необходимостта от изготвянето на бизнес план се обуславя от няколко причини:

- Бизнес планът представя и структурира идеите ви последователно и логично. Той ще ви помогне да изясните по-ясно и детайлно вижданията и целите си. Възможно е в хода на подготовката на бизнес плана да промените значително първоначалните си идеи, да добавите нови неща, а други да отпаднат.

- Ако се нуждаете от външно финансиране, бизнес планът е критерий, по който банки и инвеститори ще оценяват бизнеса ви.

- В бизнес плана се залага постигането на определени цели и финансови показатели, които ще ви помогнат да следите и анализирате развитието на бизнеса си спрямо първоначално заложените цели.

Въпреки че малко предприемачи осъзнават важната роля на бизнес планирането, към съставянето на бизнес план трябва да се подходи сериозно и отговорно. Той трябва да включва подробно и аргументирано описание на всички основни въпроси, свързани с бизнеса – описание на продукта/услугата, под каква правна форма ще извършвате дейността си, каква форма на финансиране ще изберете, какви първоначални и бъдещи разходи ще правите, какви постъпления очаквате, подробен анализ на пазара и др.
Ако нямате опит в изготвянето на бизнес план е желателно да се консултирате със специалист. В интернет пространството могат да се намерят множество публикации и материали, свързани с изготвянето на бизнес план. Ако държите да разполагате с професионално изготвен и работещ бизнес план, а не разполагате с необходимите ресурси, можете да се обърнете за съдействие към консултантска фирма с опит в областта на управленското и финансово консултиране.

Осигуряване на стартов капитал
Стигнахме и до най-важният въпрос за всеки бъдещ предприемач - необходимостта от осигуряване на стартов капитал за бизнеса. Осигуряването на финансиране е едно от предварителните условия за успешното създаване и по-нататъшното разрастване на фирмата. Дори най-малкото начинание като отваряне на магазин или козметичен салон изисква определена инвестиция и оборотни средства докато бизнеса се развие и започне да генерира печалба. В идеалния случай предприемачът разполага с достатъчно спестени средства, които да вложи в бизнеса си. На практика обаче малко хора могат да осигурят необходимото финансиране, което е най-честата причина за провала на стартиращи фирми. За щастие дори да не разполагате с достатъчно средства, на пазара има достатъчно източници на външно финансиране. Въпреки че повечето собственици на стартиращи фирми свързват възможностите за финансиране единствено с банковото кредитиране, банките са особено резервирани към предприятия без история и отбягват кредитирането на проекти и предприятия с висок риск и без достатъчно гаранции. 

следва втора част