fbpx Когато кипенето започне отново | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Когато кипенето започне отново

След летните отпуски обикновено всички са по-спокойни и по-лесно приемат трудностите. Често дори са склонни да отстъпят, за да не стане конфликт. Но тъй като работата и ангажиментите през есента буквално изведнъж връхлитат, то точката на кипене се достига бързо. Тогава несъгласията и различните мнения могат да прерастнат в междуличностен конфликт. Трябва да реагирате незабавно! Ако цените фирмата си, бездействието не може да бъде вариант. В такива конфликтни ситуации ролята ви на медиатор е решаваща. Нека прочетем още един път “този урок”.

Вие и междуличностния конфликт. Как да действате?
И така, поставени сте в средата на междуличностен конфликт. Разбира се, може да избягвате да мислите за него с надеждата, че другите сами ще го решат. За съжаление, това е една мечта - дори да ви се струва, че страните са се “успокоили” и вече не “враждуват”, бомбата на конфликта ще избухне, когато стресът се покачи или когато възникне ново противоречие. Неразрешеният конфликт и личните противоречия се крият под повърхността на работната среда. Той избухва винаги в най-лошия възможен момент. Да, този момент ще отмине, но бездействието не е решение.

Може да решите да се срещнете с участниците в междуличностния конфликт по отделно. Ако позволите на всеки от тях да разкаже историята от неговата гледна точка, рискувате да “затвърдите” позициите им. Участникът в конфликта ще ви приеме за съдия и ще се опитва да представи “доказателства” за правотата си. Помнете, че единствената цел на служителя ще бъде да ви докаже че той е прав, без да се търсят алтернативи за решаване на конфликта.
Участниците в междуличностния конфликт, не са единствените, повлияни от последиците му. Всеки един служител във фирмата и всички, с които са в конфликт, също са изложени на напрежение. Като резултат се създава враждебна среда и за другите служители. В най-лошия възможен вариант всеки от фирмата взима страна и вашата организация се разделя на враждуващи лагери.

Медиацията - вашият помощник при решаване на конфликта
Има няколко прости правила за действие в случай на междуличностен конфликт. Ако бъдат приложени веднага и по подходящ начин, конфликтната ситуация ще бъде овладяна.
Винаги се срещайте едновременно със спорещите. Нека всеки от тях да ви изложи на кратко гледната си точка, без другата страна да коментира или прекъсва изказването му. Целта на срещата е да се види “ядрото” на различията или на противоречията. Намесвайте се, ако единият служител атакува другия служител. В противен случай, ще има съмнения за пристрастността ви, което е недопустимо. Помолете всеки от спорещите да опише конкретни действия, които би искал другата страна да извърши и които биха разрешили противоречията.
Всеки участник се ангажира с идеята да направи промени, за да разреши конфликта
Вие също се ангажирайте с наблюдение дали участниците правят промяна, независимо колко малка е тя. Ангажирайте се с наблюдение за това как се отнасят те един към друг. Нормално е да имат несъгласия относно планове и задачи, но следва да се държат достойно един към друг. Най-важно за участниците в конфликта е да разберат, че вие не заемате ничия страна. Те трябва да бъдат насърчавани да разрешат конфликта разумно. Ако стане ясно, че те нямат желание за решение ще бъдете принуден да наложите дисциплинарни наказания и на двамата!

Намерете начин да докажете на спорещите, че вярвате в техните възможности да помирят различията си и да продължат да допринасят за доброто на фирмата. Определете време за отчитане на резултатите от процеса.

Да бъдеш медиатор е предизвикателство, но като мениджър или супервайзър това е едно от най-важните ви задължения

Начинът, по който се справяте с проблема допринася за вашия личен успех. Създавайте работна среда, която стимулира служителите да работят за успеха на фирмата!

Защо някои мениджъри избягват разрешаване на конфликта?

Необходими са професионален опит и медиаторско познание, за да сте готови да решавате ефективно конфликти в работата. По-лесно и по-безопасно е да се пренебрегне спорът, но за съжаление нерешеният конфликт повишава напрежението. Проблемът се открива трудно, защото стои под повърхността.

Нерешеният конфликт не си отива, той може да “закипи”

по всяко време. Много хора се страхуват от разрешаване на конфликти. Те чувстват, че ако направят отстъпка, насрещната страна може да не направи такава. Дори и при най-благоприятна прогноза, хората се чувстват неудобно, защото са неопитни за разрешаване на конфликти. Не на последно място, хората се страхуват от нараняване и обида, а като работещи заедно такъв вариант е неприемлив за тях.

Кои са ползите от разрешаване на конфликт с помощта на медиацията?

За съжаление, когато във фирмата се разчита единствено на мениджъра или супервайзърът да разрешава конфликт и да взема решения, работещите се въвличат по-често в конфликти.
За да има успех с решаването на конфликт е необходимо провеждане на симулирано обучение на работещите във фирмата. Външен консултант - медиатор, който с програма за разрешаване на конфликт обучава хората и ги “убеждава” да се изслушват, да създават и да зачитат различните си идеи, насърчава работещите да развият алтернативи и потенциал, повлиява на сплотяването на колектива с възприемане на решения и цели на групата или отделна личност.

Възможни варианти за разрешаване на конфликт в работна среда

Вие като мениджър вече сте убеден, че разрешаването на конфликта е по-важно от причините, поради които бихте избегнали потушаването му. Медиацията ви дава инструменти, които помагат за успеха на начинанието ви.

1. Подгответе средата, в която ще проведете сесията за разрешаване на конфликта. Тихо, уединено и комфортно място. Предварително подайте сигнал на участниците в срещата, че основната задача и цел ще бъдат да разрешите конфликта! Така психологически страните ще дойдат подготвени с нагласата за позитивно решение!

2. Решете какво искате да постигнете от срещата. Подобряване на работните взаимоотношения? Разрешаване на конкретен проблем? Увеличени алтернативи за успешни проекти? Взаимно разбиране на личните нужди и желания на всеки от участниците? Вие сте свободен да дефинирате варианти, спрямо конкретната ситуация, в която се намирате.

3. Започнете срещата, давайки възможност на всяка страна да изложи гледната си точка. Целта на това е да се уверите, че всички ясно разбират позицията на насрещната страна. Уверете се, че всяка страна подкрепя мнението си с факти и данни (ако е възможно). Помнете - сега не е времето за дискусия, сега е време за задаване на въпроси, и за “чуваемост” и изясняване на позициите.

4. Съгласете се с различните гледни точки! Съгласете се, че има проблем! Това е началото на съвместната работа по търсенето на решение. В повечето случаи корените на проблема са във взаимното неразбиране.