fbpx Кои са 10-те топ бизнес рискове? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кои са 10-те топ бизнес рискове?

 

В контекста на изминалите скандали за изтичане на данни, нарушения на правилата за сигурност в интернет и въвеждането на нови мерки за защита на личните данни в ЕС, кибер рискът е посочен за основното притеснение на бизнеса през 2019-а, а и в бъдеще. Според Алианц Риск Барометър кибер инцидентите и непредвиденото прекъсване на бизнес дейността са посочени за най-сериозните бизнес рискове на глобално ниво (37% от отговорилите). Изменението на климата (на 8-о място, 13% от отговорилите) и недостигът на квалифицирана работна ръка (на 10-о място, 9% от отговорилите) са рисковете, които са се покачили най-много в световен мащаб спрямо предходната класация. В същото време с всяка година компаниите стават все по-обезпокоени по отношение на промените в законите и регулациите (на 4-то място, 27% от отговорилите), които биха могли да доведат до резултати като Brexit, търговски войни и нови митнически тарифи.

Топ 10 бизнес рискове:

1. Прекъсване на бизнес дейността (Business Interruption – BI) – 37%
2. Кибер риск – 37%
3. Природни бедствия и катастрофи – 28%
4. Законови и регулаторни промени – 27%
5. Развитие на пазарите – нестабилност, дивергенция и непредвидени промени – 23%
6. Пожар и инциденти, свързани с експлозии – 19%
7. Нови технологии – 19%
8. Климатични промени – 13%
9. Репутационни загуби – 13%
10. Липса на квалифицирана работна ръка – 9%

Заплахите за непредвидено прекъсване на бизнес дейността (BI) продължават да растат

За седма поредна година прекъсването на бизнес дейността (BI) е считано за най-сериозната заплаха за компаниите в световен мащаб в страни като САЩ, Канада, Германия, Испания, Италия и Китай. Потенциалните BI сценарии стават все по-разнообразни и сложни в глобалната свързана икономика и включват повреда на основни ИТ системи, изтегляне на продукти или проблеми с качеството, тероризъм или политически бунтове, замърсяване на околната среда. Кибер и BI рисковете са взаимно свързани, тъй като често атаките с цел откуп или дори случайните ИТ прекъсвания, често водят до прекъсване и на бизнес операциите и услугите, което може да коства стотици милиони долари на фирмите. Кибер инцидентите се нареждат като най-опасните причини на прекъсване на бизнес дейността, според компаниите (50% от отговорилите), следвани от пожар (40%) и природни бедствия (38%). В същото време се смята, че най-големите финансови загуби за бизнеса са вследствие на BI и кибер инциденти (69% от отговорилите).

Кибер рисковете – нарастваща осведоменост и нарастващи загуби

След повратната 2018-а година нараства безпокойството относно кибер инцидентите. „От няколко години насам кибер рискът се смята за основен, но като нов вид заплаха се бори с ниската осведоменост на бизнеса – обяснява Марек Станиславски, Заместник-главен  директор  Кибер  на Allianz Global Corporate Specialty. – Вече стигнахме до момента, в който компаниите считат кибер заплахите за толкова притеснителни, колкото традиционните рискове.“
Киберпрестъпността струва около 600 млрд. долара  годишно – в сравнение с 445 млрд. долара през 2014 г. Това е три пъти повече от средната икономическа загуба от природни бедствия за период от 10 години – 208 млрд. долара. Докато престъпниците използват все по-иновативни методи за кражба на данни, извършване на измами или изнудване за пари, нараства заплахата от хакер групи, асоциирани с конкретни държави, които таргетират доставчиците на ключова инфраструктура, крадат данни и търгуват с корпоративни тайни. Все по-вероятно е кибер инциденти да предизвикат съдебни спорове. Нарушенията в защита на данните или прекъсванията в работата на  информационните системи могат да генерират големи задължения за трети страни, тъй като засегнатите клиенти или акционери се стремят да компенсират загубите на компаниите си.

Възходящи и низходящи рискове

Природните бедствия (28% от отговорилите) отново заемат трето място в класацията на топ 10 глобални бизнес рискове през тази година. 2018 година е смятана за по-благоприятната от 2017-а, въпреки че икономическите загуби отново се равняват на около 150 млрд. долара. Нестихващата несигурност около Brexit, световните търговски войни и митническите такси увеличават корпоративните опасения относно промените в законодателството и регулациите (номер 4, 27% от отговорилите).
 

Климатични промени

Изменението в климата (номер 8, 13% от отговорилите) и недостигът на квалифицирана работна ръка (номер 10, 9% от отговорилите) са рисковете, които са се покачили най-драстично, сочи тазгодишното проучване. Климатичните промени са не просто вестител за повишение на загубите заради екстремни метеорологични условия и природни катастрофи. Те могат да доведат и до сериозни последици за законовите регулации и задължения, имайки предвид строгите цели за намаляване на емисиите и новите изисквания за докладване и публичност на информацията в много сектори.
Недостигът на квалифицирана работна ръка за първи път е сред 10-те най-големи бизнес риска в световен мащаб, както и в частност за много страни от Централна и Източна Европа, Великобритания, САЩ, Канада и Австралия. Това се дължи на фактори като променящата се демография, несигурността, породена от Brexit, и ограничения поток на кадри в областта на цифровата икономика.
„Квалифицираната работна ръка – и човешкият капитал в по-общ план – се превърна в оскъден ресурс за цифровата икономика – каза Людовик Субран, Заместник-главен икономист в Алианц. – Компаниите се конкурират ожесточено при набирането на нови служители с компетенции в областта на изкуствения интелект, науката за данните или „управлението на фронтираните рискове“ – като например управление на кибер или репутационен риск, тъй като повечето от тези позиции не са съществували преди 10 години. Дори атрактивните заплати не са достатъчни, тъй като потокът от служители с необходимия набор от умения е ограничен, а спешната нужда от кадри не позволява обучение на място.“