fbpx Кои са потребителите на смартфони у нас? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кои са потребителите на смартфони у нас?

Технологиите непрекъснато променят нашето ежедневие и безспорно в най-голяма степен това се дължи на масовото навлизане на мобилните комуникации и Интернет. Смартфоните пък са междинното звено, което успешно или не, обединява мобилните комуникации и Интернет. Една по обща дефиниция ги определя като устройства с възможност за постоянна връзка с Интернет, пълни web и email функционалности, работа с офис документи, почти всякакъв тип мултимедия и различни приложения. Макар и да присъстват от повече от десетилетие на пазара, смартофоните придобиха популярност едва през последните 4-5 години.

Освен редица удобства за потребителите, смартофоните зададоха нови измерения на понятието мобилен маркетинг, който вече далеч надхвърля познатите SMS и MMS и предлага редица възможности от услуги, от обвързани с географското позициониране на клиента, до всевъзможни мултимедийни приложения.
През месец март Маркет ЛИНКС проведе национално-представително проучване сред 1204 лица над 15 години с цел да изследва пенетрацията на този вид устройства в страната и естествено да направим сравнение по този показател с други европейски страни.

Според получените резултати притежателите на смартфони в България са 5,2%

За сравнение, в края на 2010 г. този дял в Испания е близо 38% (по данни на comScore 2010 за населението 13+), във Великобритания 34,3%, а в САЩ 27%, Германия 25%. Разликите с развитите страни са в пъти, но по някои от показателите развитието на пазара в България е по-скоро в крак със световните тенденции. Това в най-голяма степен е валидно по отношение на значителния ръст за миналата година, който е видим от данните. През 2010, която беше много силна година за сегмента в световен мащаб, собствениците на смартфони в страната са увеличили с около 150%. И вероятно тази тенденция ще се запази в следващите няколко години.

Какви са демографските характеристики на този все още неголям сегмент?

Към момента съотношението между мъже и жени е в полза на силния пол 70% мъже срещу 30% жени. Възрастовата структура показва значителна концентрация във възрастовата група 19-34 г. – 68%, докато този дял в петте най-развити европейски икономики е около 39%. В Европа групата на потребителите над 45 г. е около една трета от всички, докато в България е 12%.

Какво още можем да кажем за групата на притежателите на смартфони. Подобно на други технологични нововъведения (Интернет, лаптопи и т.н.) първите потребители могат да бъдат обобщени до два модела. Първите са представени от сегмента на хората в активна възраст, обичайно над 25 г. с над средния и висок социален и материален статус, които използват пълноценно техническите нововъведения в своята професионална дейност. Вторият сегмент са пристрастените към технологиите главно младежи до 25 г. които по-често са ориентирани към новите устройства, мотивирани едновременно от възможностите за забавление и желанието да по-висок висок социален престиж.

Все пак обобщените резултати доказват, че в настоящия етап притежателите на смартфоните наистина представляват една много специфична група от българските потребители, което се доказва и от някои показатели, свързани с медийната консумация и стил на живот (вижте графика №2).