fbpx Логистика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Логистика

Логистиката е наука за управление на материалните потоци и свързаната с тях информация.
В пазарната игра крайната цел е получаване на максимална печалба. Един от инструментите за постигане на тази цел е оптималното управление на доставките на суровини и материали и разпространение на готовите продукти. Участниците във веригата на даден продукт (суровини-производство-разпространение-потребление) формират т.нар. логистична система.

Синхронизирането на действията на всички участници в системата е интересна и сложна задача. Колкото по-кратък е жизненият цикъл или срокът на годност на даден продукт, толкова по-голямо значение има оптималното управление на материалните потоци. В някои страни е постигната такава висока надеждност на системата, че не се налага складиране на материали или готова продукция за повече от 1-2 часа. Презапасяването със складови наличности може да изглади отклоненията от оптималния ритъм, но това ангажира допълнителен финансов ресурс и носи разходи за съхранение, което неизбежно намалява ефективността, т.е. печалбата. В същите тези страни отговорните институции са проумели, че състоянието на транспортната и информационната инфраструктура оказва общо въздействие върху всички участници в икономиката, следователно грижата за тяхното усъвършенстване и поддръжка е първостепенен приоритет, защото инвестираните средства в инфраструктура имат кумулативен ефект за икономиката.

Основните въпроси, които вълнуват всеки клиент при поръчка са: Кога ще бъде готова и колко ще струва? За щастие не се налага да се допитвате до гадатели или да си мокрите пръста. Логистиката е основен компонент на всяка система за автоматизирано управление на производството. При "настройка" се въвеждат параметрите за всеки компонент на крайното изделие, като се указват типичният срок за доставка, цената, времето за вграждане и съответните отклонения. За постигане на максимална надеждност някои фирми имат политика да се вграждат само компоненти, за които има минимум трима доставчици. При коректно въведени данни системата дава точен отговор на тези въпроси.
Успешен бизнес