fbpx Младите водачи избират най-скъпите застраховки "Гражданска отговорност" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Младите водачи избират най-скъпите застраховки "Гражданска отговорност"

С около 2,6% е средното намаление на цената на застраховка „Гражданска отговорност“ през първото полугодие на 2020 г., като най-голям спад се отчита при: водачите на МПС на възраст над 45 години – над 3,6%; цените за автомобилите: с кубатура над 2500 см3 и тези с регистрация в Бургас, Кърджали, Смолян, Хасково, Стара Загора, Ямбол, София-област – отбелязват голямо понижение – над 3%. Данните са от анализът на електронната платформа 24ins.bg.

Възрастта на собственика на автомобил (физическо лице), за която се заплаща най-висока цена за „Гражданска отговорност“, е до 25 г. Средната цена за първите шест месеца от 2020 г. е 425.56 лв., като тя е намалила размера си с 2.18% от началото на годината. Когато водачът е автомобила е на възраст под 25 г., той се води по-рисков спрямо водачите от останалите възрастови групи. Една от причините за това е, че тези водачи нямат достатъчно шофьорски стаж на пътя.

За съпоставка сред възрастовите категории на водачите (физически лица - ФЛ) на МПС е показана и средната цена на водач на МПС, който е юридическо лице. За юридическите лица (ЮЛ) не съществуват отделни възрастови разбивки, които да влияят при сформирането на цената на застраховката. Най-ниска е средната цена за водачи над 45 г.

Докато през първите три месеца на 2020 г. за леки автомобили, собственост на физически лица, цените започват от 208.08 лв. и достигат 1024.33 лв., то в следващите три месеца цените се понижават. Най-ниската цена е 194.95 лв., а най-високата 1021.78 лв. Същото важи и за юридически лица - най-високата цена в първите три месеца на годината е 578.59 лв., след което се наблюдава спад до 562.27 лв.

Как мощността на обема на двигателя влияе на застраховката?

Според обема на двигателя, цената за застраховката (за ФЛ и ЮЛ) е най-висока за мощност над 2 500 см3. Средната цена за първото шестмесечие на 2020 г. е 418.72 лв., като отбелязва спад от 3.27% от началото на годината.

За да се онагледи разликата между мощността на двигателите на автомобилите, по-долу са показани 4 различни автомобила с тяхната мощност и цена на „Гражданска отговорност“. Различното е, че този път в проучването е обхванат един характерен за времето период – този на извънредното пандемично положение.

Повлиява ли COVID-19 на сформирането на цената?

Вторите три месеца от проучването (от 13-ти март нататък) са период, в който страната ни беше изправена пред форсмажорното обстоятелство – пандемията COVID-19 и нейните последствия от икономически и здравословен характер. В тази връзка проучването съвсем резонно отбелязва как COVID-19 и последвалите го здравни, икономически и социални последици се отразяват на ценовия диапазон на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, проследявайки ценовата реакция на застрахователния пазар спрямо него.

С наближаването на летните месеци, цените на застраховката падат – с около 2,58% е средното намаление на цената. За периода на извънредното положение процентът е по-нисък – тогава спадът на средните цени е само 0,92% (от март до май).

Дори за април се отбелязва най-високата средна цена на застраховката за ЮЛ – 245,97 лв.