fbpx Мобилният офис | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мобилният офис

Мобилният офис

Орлин Шопов е управител на фирма "Игъл Софтуер" ООД, специализирана в областта на информационните и комуникационни технологии. Телефони за връзка:
02/ 9651000, 088 9651000. Интернет адрес: http://www.eagle-software.net/

В Западна Европа и САЩ все по-проспериращи стават посредническите агенции за управление на бизнеса. Те осигуряват цялостно обслужване на дейността - административно, счетоводно, организационно, юридическо. Достатъчно е да бъде описана добре дейността, да има например действаща система за управление на качеството и да бъдат ясно регламентирани правата и отговорностите на управляващите посредници. В това време собственикът на фирмата може да ангажира времето си с други дейности или да почива на някой екзотичен остров или ски курорт. Намесата пряко в управлението на фирмата става само когато обстоятелствата го наложат (надхвърлящи делегираните пълномощия). Звучи добре, нали? Услугата не е и скъпа, отчитайки професионализма и специализацията на посредническите агенции, както и синергетичния ефект от обединяването на много дейности под една шапка или ефекта от споделяне на разходите между няколко фирми например за секретарско обслужване.
Идва ли времето на подобни услуги и в България?
Какво става например, когато собственикът на малка или не дотам малка фирма реши да излезе за няколко дни в отпуска - спира дейността, цялата фирма излиза в отпуск, настъпва пълен хаос? Или фирмата се управлява от подходящ заместник или собственикът/управителят е в състояние да го прави дистанционно? Това са ситуации, с които се сблъскваме всеки ден - не рискуваме ли твърде много, предоставяйки контрола в чужди ръце?
А как изглежда въпросът, когато фирмата има няколко офиса, цеха, завода - как се осъществява координацията между тях и
управлението им? Как се прави офис (цех, склад) в околностите на града, където примерно разходите са по-ниски (наеми, земя) или транспортната инфраструктура е по-добра? Трябва ли непременно офисът на фирмата да бъде в центъра на града, за да бъдем по-близо до клиентите си?
Разковничето в отговора на всичките тези въпроси се корени в наличието и достъпността на комуникациите - телефонни, мобилни, интернет, информационни, транспортни. Опитайте се да получите надеждна и евтина комуникация между завода ви на полето (или в планината) и главния офис на фирмата (който може и да не е в България). Няма как да не се сблъскате с горчивата истина, че не можете да изпратите посмъртно факс до София или в чужбина или че можете само да си мечтаете за интернет.
Мобилните оператори в България
допринесоха много за подобряване на ситуацията

особено с пускането на услуги като интернет достъп чрез GPRS. От друга страна, обаче цената на услугата е такава, че тя по-скоро е екзотична или се използва само при крайна необходимост. Същото касае и всевъзможните сателитни връзки или безжични мрежи (при добра видимост към някой близък голям град). Какво да кажем за видеоконферентна връзка или трафик на данни с голям обем? Как например една верига бензиностанции може да събира ефективно данни за осъществените продажби на горива и стоки в обектите си? Или как например полицията да провери дали колата, движеща се отпред, не е открадната? Възможни са много примери.
Какво ще кажете за възможността да работите вкъщи и да се свързвате с главния офис посредством високоскоростна наета линия? Така домашният ви компютър става реална част от фирмената мрежа. Представяте ли си възможността да говорите по видеотелефон с колегите си от другите офиси в страната или по света?
Не мислете, че всичко това са някакви капризи - достъпната и качествената комуникация навсякъде определя съществено развитието на икономиката и допринася за развитието и на други райони извън големите градове. Естествено има и други фактори като транспортна и жилищна инфраструктура, наличие на подходящи специалисти, заинтересованост на местните власти и др., но това са фактори, които в момента са извън обзора ни.
Как все пак можем да направим офиса си мобилен
оставяйки настрана поверяването на управлението на фирмата в ръцете на подходяща агенция (за това също са необходими добри комуникации)? Какво оборудване и какви услуги ще са ни необходими, за да го направим по лесен и достъпен начин? Днес мобилните оператори покриват голяма част от територията на страната (все пак не вярвайте на онези 95-98% от рекламите). Това в голяма степен решава нуждите от гласова комуникация. Освен цената на роуминг услугата това е достатъчно добро решение и за чужбина. Там може да се окаже, че предплатена местна карта на мобилен оператор е по-изгоден вариант за връзка. Хората, които пътуват много по света, трябва да имат и подходящи мобилни или дори сателитни апарати - в различните места се използват различни стандарти. Обменът на факсове (въпреки намаляващото им използване в съвременния бизнес) също може да бъде решено относително добре посредством услугите на мобилните оператори за местата, където няма друга алтернатива.
Достъпът до интернет или до фирмената мрежа е много по-сложен въпрос за мобилния потребител
Освен добър преносим компютър (ноутбук) е необходимо потребителят да има наистина добър (високоскоростен) и евтин (достъпен като цена) достъп до мрежа за пренос на данни. В редица обществени места в Западна Европа, САЩ, Япония вече работят публични безжични мрежи за достъп до интернет. Достатъчно е потребителят да бъде с преносимия си компютър в обхвата на една такава мрежа, за да има достъп до интернет или през някаква система за сигурност (VPN) до фирмената си мрежа. В България (освен в някои реномирани хотели) това е далече от реалността. Самият достъп до интернет (брой потребители на 1000 души или скорост на достъп) също е твърде далече от реалността. Алтернативите като че ли не са твърде много -dial-up връзка в местата с достъп до фиксираната телефонна мрежа (на БТК), GPRS връзка през мобилните оператори (при средна цена около 0,50 лв. за всеки мегабайт, получена или изпратена информация) или достъп до кабелна или безжична локална мрежа в определени места като хотели, клубове и др. Оттам нататък е необходимо използване на решение за осигуряване на надежден достъп и защита на предаваната информация (като криптирането и и/или използването на стандартни решения като виртуални частни мрежи (VPN) и др.). За реалната работа на един мобилен офис е необходимо и използването на подходящи програмни продукти, позволяващи отдалечена работа, дистанционно администриране и поддръжка и др.
Повечето преносими компютри днес имат стандартно вграден аналогов модем (V.90 или V.92), осигуряващ пренос на данни със скорост до 56 kbps, адаптер за локална мрежа
(10/100 Mbit/s). В по-новите и по-луксозни модели има вграден контролер за безжична локална мрежа (Wifi), работещ със скорост 11 или 54 Mbit/s, както и BlueTooth адаптери, позволяващи безпроблемна връзка между преносимия компютър и по-усъвършенстваните модели безжични телефони. Продават се и GPRS адаптери за персонални компютри например като моделът D211 на Nokia, даващ едновременно както GPRS достъп до интернет (със скорост до 43,2 kbps), така и WiFi (безжичен мрежов адаптер) със скорост 11 или 54 Mbit/s. Другото предимство на този адаптер е, че можете през това време спокойно да използвате телефона си - мобилните оператори клонират SIM картата ви така, че да използвате неин дубликат в GPRS модула.
Друго възможно решение за малък отдалечен офис е
използването на определени модели GSM Gateway устройства с GPRS функционалност като моделът RT3000 на Sagem, позволяващ свързването му с компютър чрез USB интерфейс и
осигуряващ нормален модемен, факс и GPRS достъп до интернет плюс стандартни функции като рутиране на гласови разговори.
Използването на различни джобни компютри (като различните разновидности Palm PC) или хибридни устройства между GSM и компютър (Nokia Communicator 9510i, Sony-Ericsson P900 и др.) са също част от концепцията мобилен офис. С тяхна помощ можете да решите не малка част от задачите, за които обикновено използвате персонален или преносим компютър - като изпращане или получаване на e-mail, разглеждане на нормални страници в интернет (не само WAP), дори редактиране на Word или Excel файлове. Имате всички други функции, от които се нуждаете - календар, бележник, органайзер, можете да имате и съчетание със система за ориентиране - GPS и визуализация на карта на местността, където се намирате и др.
Развитието на технологиите, интеграцията и миниатюризацията, навлизането на 3G поколението мобилни мрежи ще направят в близките няколко години достъпни редица възможности, които днес изглеждат нереални. Не е далече моментът, когато ще бъдем в състояние да провеждаме видеотелефонни разговори през GSM апаратите си или да гледаме филм по избор в реално време през интернет на преносимия си джобен компютър в движение. Промяната в технологиите предполага развитие на много нови услуги и промени в начина на правене на бизнес и
управлението му.

Успех в използването им!