fbpx Модерни ИТ системи и комуникации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Модерни ИТ системи и комуникации

 

JNN Консулт ЕООД е първата маркетингова агенция в България, специализирана в областта на ИТ, интернет и интегрирания маркетинг. Агенцията е един от издателите на "Бяла книга на ИКТ в България 2000", "Бяла книга на ИКТ в малкия и средния бизнес в България" и "Бяла книга на българското електронно правителство".

Напоследък все по-често чуваме и четем за специални програми, които ИТ фирмите разработват за малкия и средния бизнес в България. Фокусът е върху решаване на техните проблеми, донорски програми и европейски фондове за развитие на сектора на малките и средните предприятия (МСП). Не случайно преобладаващите теми на инвестиционните форуми се отнасят за малкия и средния бизнес - финансиране, инвестиционни проекти, кредитиране, донорски програми.
Настоящият обзорен материал има за цел да резюмира най-съществените аспекти и да предостави качествена информация на база независими изследвания, проучвания и допитвания за използването на модерни комуникации и ИТ системи (ERP -Enterprise Resource Planning) от малкия и средния бизнес в България.

Структура на ИТ пазара в България

През 2004 г. броят на компютрите, използвани в България, е около 770 хил. по данни на BMI (Business Monitor Internаtional). От тях около 186 хил. са в държавната администрация,
372 хил. - в частния сектор, а 160 000 са домашните компютри. Структурата на ИТ пазара е доминирана все още от компютърния хардуер - 60% (фиг. 1). Услугите обаче съставляват вече по-голям процент от софтуера като относителен дял на пазара.

фиг.1 Източник: BMI Research

 

Прогнозите за развитието на ИТ пазара в България са за растеж, като се очаква той да достигне от 303 млн. щатски долара през 2004 г. до 451 млн. долара през 2008 г.

През последните няколко години, между 45% и 50% от инвестициите в информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в България принадлежат на Government сегмента, в това число и на общините. След държавния сектор, втората по големина потребителска категория на ИКТ продукти, решения и услуги са телекомуникационните компании: БТК,
МобилТел и Глобул. Непосредствено след тях се нареждат инвестициите на банковия сектор, корпоративния сегмент и частни компании от търговската сфера и туризма. Малкият и средният бизнес е интензивно развиващ се сегмент с най-голям потенциал за растеж.
Анализът на съотношението брой служители към брой инсталирани компютри сред МСП показва, че на 7 служители във фирмите от малкия и средния бизнес се пада по един компютър. Асемблираните компютри съставляват 67% от цялата инсталирана компютърна база сред малките и средните предприятия.

МСП и комуникациите
Над 62,1% от МСП използват интернет всекидневно в работата си (табл.1). Повече от 30% от фирмите имат уебсайт. Друг е въпросът дали истински използват преимуществата на интернет и уеб за целите на бизнеса си.


Около 21% от МСП използват безжична мрежа в офисите си (фиг. 3). Най-често прилаганите технологиите за защита са Virus Scan и софтуерна защитна стена (фиг. 4).
Източник: JNN Консулт


Около 30% от МСП в България са чували за ERP системи (фиг. 5), като се има предвид, че първото внедряване на ERP решение в България беше преди 10 години. Забелязва се все още недостатъчното познаване на термина ERP. Тези софтуерни решения се асоциират с отделни софтуерни програми, като счетоводен софтуер, софтуер за управление на складове, управление на доставки и т.н. МСП не разграничават счетоводни програми и модули от ERP решения. Фирмите не знаят какви и колко съществени са разликите между счетоводен и ERP софтуер. Ето защо 29% от тях отговарят, че използват софтуер за планиране на ресурсите и управление. Това всъщност е много висок процент, но недействителен за ERP системите (фиг. 6).фиг. 5.

 

 

 

фиг. 6. Източник: JNN Консулт

Плановете на МСП по отношение на ERP системите са позитивни.
27% от тях планират по принцип такова внедряване, 4% са взели решение и планират ERP внедряване до края на настоящата година

Други 4 на сто ще го направят през следващата година (фиг. 7). Около 26% от МСП все още не могат да преценят. Това, което е необходимо на компаниите е допълнителна информация за фунционалностите и ползите от внедряването на такава система.

фиг. 7.
Фиг. 8 показва колко средства планират малките и средни предприятия за инвестиция в ERP решение. 43% предвиждат да инвестират до
10 000 евро, 25% са готови да вложат между 10 и 20 000 евро, 13% - между 30 и 50 000 евро, други 13% - над 50 000 евро. Само 6 % не могат да преценят.

фиг. 8.
Източник: JNN Консулт

Тенденция за МСП И ERP
Тенденцията за развитие на ERP пазара сред сегмента на малките и средните предприятия е оптимистична и темповете са високи. С разширяването на партньорската мрежа на
NAVISION в България, с увеличаването на броя на фирмите, специализирани в ERP и предлагащи само ERP решения, този сегмент се развива успешно. Забелязва се тенденция на преминаване на следващото ниво на развитие на МСП по отношение на ERP и преразпределение на пазарните дялове между българските системи и световните утвърдени ERP решения от нисък и среден клас.