fbpx На дневен ред – промяна на управленските подходи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

На дневен ред – промяна на управленските подходи

Диана Господинова - Център по мениджмънт, Стара Загора

На дневен ред – промяна на управленските подходи

Няколко години по-късно след началото на кризата голяма част от малките и средни фирми изпитват огромни затруднения. Част от тях са на ръба на оцеляването, а други вече приключиха дейността си.

Защо се случва това?

Основната грешка на част от ръководителите е допускането, че кризата е обикновена, както в миналото и всички мерки и действия, които предприеха бяха следствие от това допускане. Погрешното допускане определи и погрешния подход и именно затова част от фирмите няколко години изживяват истинска агония, която за съжаление още не е приключила.

Защо кризата не е обикновена?

Всъщност на повърхността е видимата финансова криза, а под нея се случва трансформация на света и на световния икономически живот, която може да се определи като преломна.
Основните характеристики на тази трансформация са широко дискутирани и видими за всички – глобализация, нови технологии, регулации, феномени като социални мрежи, пренаситени традиционни пазари и тотално нови пазари изникнали сякаш от нищото.
Част от ръководителите не виждат пряката връзка между тези характеристики на глобалната трансформация и пазарите, на които оперира фирмата им. За обикновената малка или средна фирма, работеща на българския пазар, като че ли всички тези промени са изключително далечни и няма как да й повлияят.
Глобализацията обаче е именно причината толкова на пръв поглед отдалечени неща да влияят толкова пряко на работата на фирмите, дори и на тези които са само на вътрешния пазар.
„Късогледството” на част от ръководителите и невъзможността им да погледнат под повърхността на видимата финансова криза, доведе до състоянието, в което се намира бизнеса им днес.

Късно ли е за оцеляване?

Не, не е късно. За съжаление обаче през последните години много от резервите на фирмите се стопиха и сега е още по-трудно за тях. Промяната, която трябва да предприемат, не е лесна и не е бърза. Фирмите, които в момента са относително стабилни са тези, които са успели да видят ситуацията малко по-ясно от другите и са започнали промяната още през 2009г. Останалите, ако искат да оцелеят, ще трябва да ги догонят при още по-тежки условия и с минимални ресурси.

Каква всъщност е необходимата промяна?

1. Осъзнаването, че светът (пазара, средата, хората) вече е различен и старите управленски подходи не са подходящи за новата ситуация.
2. Готовност на ръководителите целенасочено да променят себе си и фирмата си.
3. Изграждане на ясна визия за развитието на бизнеса, надскачайки днешните реалности и стъпвайки на категоричните тенденции на промяна в света.
4. Ефективни, фокусирани, целенасочени и активни действия за създаване на основата, върху която да се изгради променения (трансформиран) бизнес.

Какво на практика означава това?

От практиката ни през последните години установихме, че дори и ръководители, които осъзнават необходимостта от промяната често не успяват да променят подходите си. Това е разбираемо. Независимо че е крайно необходима, такъв тип промяна е изключително трудна и болезнена.
Най-важната и първа стъпка е преосмислянето на бизнеса от перспективите на новите реалности. Ръководителите често разполагат с почти всички аспекти, информация и нюанси на особеностите на бизнеса и средата, в която той функционира. В много от случаите липсва само свързващата нишка, която да обедини отделните елементи за да се изгради новата визия за бизнеса, както и допълнителния поглед към това какво всъщност означават глобалните трансформации за конкретния бранш и бизнес.
Нашия опит показва, че ръководители, които са осъзнали необходимостта от промяната и са готови да работят в тази посока достигат до новата визия за бизнеса си за около два до три месеца работа с подходящата консултантска помощ. Така че най-определящия етап може да се случи сравнително бързо, в случай че ръководителят е осъзнал необходимостта.

По-сложна е реализацията на формулираната нова визия. Тук основния проблем е, че новата визия изисква промяна както в подходите, така и в уменията при осъществяването й. Това е логично, тъй като новата визия отговаря на новите реалности и изисква нови подходи. Както е казал Айнщайн „Проблема не може да бъде разрешен със същия начин на мислене с който е създаден.”

Най-често подходите, които се налага ръководителите да променят са:
- подхода на фирмата към клиентите
- подхода на ръководителите към служителите
- подхода на ръководителите към управлението на вътрешните процеси

За различните фирми степента на промяна в тези три области е различна, но обикновено се свежда до:
1. Подхода към клиентите трябва от не персонализиран, не личен да се персонализира в някаква степен. За различните браншове тази степен на персонализация може да варира в много широки граници.
2. Подхода към служителите трябва да се промени в посока да ги разглежда не като ресурс, който носи само разходи и проблеми, а като капитал, който е основен за оцеляването на фирмата.
3. Подхода на ръководителите към вътрешните процеси трябва да се съсредоточи върху постоянното и управлявано усъвършенстване и стремеж към максимална ефективност и превръщането на това поведение в обичайния начин, по който се работи във фирмата.

Конкретните действия и мерки, които всяка фирма ще предприеме за осъществяването на тези промени, както и скоростта, ефективността и успеха, с които ще ги осъществи зависят от комплексни фактори. Но на първо място са увереността на ръководителя, че тези промени са жизнено важни за бизнеса му; волята да осъществи промените, не зависимо колко тежки и трудни са и личната му готовност да се промени и да адаптира подходите и уменията си спрямо изискванията на времето.