Успешно планиране и търговия по време на криза

Иво Тодоров, главен търговски директор на Приста Ойл

Успешно планиране и търговия по време на криза

Facebook коментари