fbpx На всеки е дадено да бъде лидер - най-малкото за самия себе си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пламен Петров и Гергана Павлова, коучове

На всеки е дадено да бъде лидер - най-малкото за самия себе си

И двамата са млади и пълни с енергия, която искат да предават и на други хора. Те са под един покрив – и в работата и в живота. Запознават се по най-роматичния начин – на танци на морето. Пламен Петров и Гергана Павлова са създатели на първата българска коучинг програма Intunity Coaches и ментори към Junior Achievement. С тях днес разговаряме за модерната професия „коуч“ и дали лидерите се създават или просто са родени такива?

Как всеки ще определи самия себе си?

Пламен: Определям се като човек, който създава пространство около себе си за устойчива и смислена промяна на света. Това включва взаимодействието и свързването на хора, идеи, организации и не на последно място – естествените сили на пазарната икономика, в която развиваме бизнеса си.

Гергана: Креативист, творец и провокатор. Изследвам живота във всичките му аспекти и се уча на майсторството да живееш. Изследвам, предизвиквам и разширявам себе си постоянно, което пък е част от личната ми мисия – да осветлявам пътя на другите, така че те да си припомнят и да живеят своята лична мисия и уникална Същност.

Според вас, лидерството е генно заложено е или може да се изгради с книги, обучение и амбиция?

Пламен: Всичко това взето заедно - в различни съотношения при различните хора. Това, което забелязвам при успешните лидери, с които работим, е непрекъснатото желание за учение, изследване и забавление. И тотален фокус върху това нещата да се свършат независимо от съпротивленията, които се появяват от външната среда. И това в името на нещо ново, работещо и смислено, което не винаги е разбрано на пръв поглед отвън.

Гергана: За мен лидер е всеки човек. Или поне на всеки от нас е дадено да бъде лидер – най-малкото за самия себе си. Свързвам лидерството от една страна с уникалния израз на всеки един от нас и с вървенето на собствения път. А от друга, с поемането на личната отговорност за всичко, което човек създава в живота си и за начина, по който участва в живота. За някои хора всичко това може да бъде напълно естествено и често в тях припознаваме “естествените лидери”. Други може да имат нужда от катализатор или време, за да си припомнят кои са, какъв е техният път и лична мисия, какъв е техният уникален израз и начин.

Има ли разлика между жената и мъжът лидери?

Пламен: Разлики има, както има и разлики между самите мъже лидери или самите жени лидери. С други думи, лично аз смятам, че има много по-силни други детерминиращи фактори за лидерството от пола. Като например вътрешна устойчивост, добра физическа форма и чувство за хумор. Не е задължително в тази последователност.

Гергана: Вероятно има. Така, както има разлика между мъжа и жената, макар и всеки да съдържа аспекти от другия. Мъжкият начин е по-скоро волеви, (целе)устремен, рисков. Докато у жената лидер намирам повече устойчивост, дългосрочност, стремеж към хармонично развитие. Мъжът се интересува повече от “Какво трябва да се направи, за да ...” Докато грижата на жената лидер е предимно за “Защо правим това, което правим?” и “Как да го направим, така че да...”. И ако трябва да използвам метафора – мъжът или мъжкият аспект е двигателят, а жената, женският аспект е горивото. Едното без другото не може. И както е важно какъв е двигателят ни, така е важно и какво гориво наливаме в него. Това важи за всички ни.

Какви са качествата на днешния лидер?

Пламен: Едновременно смиреност и решителност за действие. Умение за дълбоко слушане и разделяне на шума от сигнала. Това важи при всички случаи при комуникацията с клиентите, партньорите и служителите. Малко е парадоксално, но днешните успешни лидери не се изкушават от бързите е лесни начини за растеж. Поне това забелязваме при лидерите на различни организации, с които съвместо работим по различни проекти.

Гергана: В днешния свят това, което се вижда още по-ясно отпреди, е постоянната и бързо случваща се промяна. В съвременния бизнес и управление тази промяна е свързана със смяна на парадигмите. Нужно е да се изоставят остарелите методи и подходи на управление и да се възприемат нови такива. Такива, които поставят в центъра човека, природата, връзката между тях и постоянно случващата се промяна. И такива, които изискват проявата на гъвкавост и креативност при вземането на решения, сензитивност към случващите се промени, системно мислене и мислене в цялост.

Каква е ролята и работата на един коуч? Нещо като бизнес психолог или...?

Пламен: Една от основните му е да работи в равностойно партньорство със своя клиент и да провокира осъзнатост и решителност за предприемане на действия, базирани на ценностите на клиента и неговата лична визия. Това е процес, по време на който се създава пространство на доверие, подкрепа и целенасочено движение в посоката, която клиентът определя като своя.

Гергана: Ролята на коуч е да бъде проводник и катализатор на трансформацията, която така или иначе се случва у клиента. Да бъде доверен партньор, който подкрепя клиента си в постигането на определените от самия него цели. Да бъде чисто огледало, в което клиентът да може да се види такъв, какъвто е, а така също и такъв, какъвто би желал да бъде. Ролята на коуча е още да създава пространство, в което клиентът да задълбочава осъзнаването за самия себе си; да прави осъзнати избори и да взима осъзнати решения за различните аспекти от своя живот; като едновременно с това израства и се разширява – като човек, личност и професионалист.

Какъв е вашият метод за коучинг обучение. На какви основи стъпвате?

Пламен: Въпреки, че е наше собствено творение, доказано работещо в практиката, методът ни се основава на 11-те основни коучинг компетенции, дефинирани от международната коуч федерация. Това са компетенциите, които се развиват цял живот и задават основата за професионална и етична работа в тази сфера.

Гергана: Ако става дума за програмата Intunity Coaches, която сама по себе си е обучение по коучинг – то в нея използваме изцяло коучинг подхода. С други думи, обучаваме другите, като самите ние сме пример за методологията и подхода, в които обучаваме. Бих нарекла този подход – подхода на лидерството – в който водиш, следвайки, и следваш, водейки. Освен това прилагаме и създадената от нас ПРО-Активити методология, чийто акроним говори за същността й: Преживяване, Рефлексия, Осъзнаване/Обратна връзка и прилагане в действие. Наред с това използваме и цял спектър от креативни техники – като напр. елементи от аржентинско танго, техники от импро театъра, забавни игри, музика и артистични подходи. Самата аз съм творец и през живота си съм се занимавала с много изкуства, които са ми помогнали да развия различни аспекти от себе си.

Според вас къде днес са основните проблеми на ръководителите?

Пламен: Проблемите на ръководителите не са във външната среда, пазарните условия или конкуренцията – те са почти еднакви за всички. Проблемите са там, където има много шум или пък се чува само един глас и няма желание за истинско слушане, рефлексия и действия.

Гергана: При всеки – различно. Но ако трябва да назова нещо конкретно – според мен повечето проблеми при ръководителите се коренят най-общо в липсата на умения да партнират със своите “подчинени”, а също и умения да танцуват с промяната. Понякога, в стремежа си да “изпълняват задълженията си” като ръководители, те често пренебрегват факта, че хората в техните екипи са всъщност реализаторите на корпоративните цели, а не просто средство за постигане на целите. Грешното разбиране, че един ръководител “трябва да знае всичко” или че “не му е позволено да греши” също е пречка за изявата на лидерксия потенциал у ръководителите и за съзидателно развитие на тях и на организациите им. Затова понякога за всеки от нас е нужно просто да спре, да се огледа (около себе си и в огледалото) и да си припомни, че е преди всичко човек, с човешки нужди и човешки ценности.