fbpx Начините на възнаграждение трябва да се увеличат | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Начините на възнаграждение трябва да се увеличат

Регионална мрежа за сътрудничество за ограничаване проявите на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения бе учредена от работодатели и представители на институции от Югозападния регион. Учредителната срещата бе част от програмата на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В дискусия бяха определени два основни нюанса на сивото в икономиката, които имат за основна причина вече остарелите текстове в законодателството, които не отчитат големината на фирмите и са правени в други обществени и политически условия. Дойдохме на тази дискусия да научим начини за преодоляване слабостите в проявите на неформална икономика и се надяваме чрез такива мрежи да се реализират предложенията за законодателни промени, които да допринесат за обединяване интересите на отделните браншове, които са в рамките на БТПП, казаха работодатели. Като пример беше дадена досегашната работа на Националния съюз на градинарите, който се сблъсква с ограничения при наемането на здрави хора, които в момента се водят безработни и така способстват за развитие прояви на сива икономика.

Водещият дискусията Иван Нейков напомни, че от 15 познати в страните от ЕС начини за заплащане на наемния труд, в България се познават и използват само 2. Почасовото заплащане, което позволява развитие на мобилността на работната сила и търпимостта към редица общоприети практики в отчитането на труда и болничните, особено в малките и средни фирми, трябва да бъдат модернизирани. Според него последните осем години има непрекъснато намаляване на осигуровките с цел да се подкрепи бизнесът, за да създаде той работни места, но това е довело до огромен дефицит в НОИ и много висока безработица.