fbpx Нараства търсенето на специалисти и мениджъри | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нараства търсенето на специалисти и мениджъри

Нараства търсенето на специалисти и мениджъри

Делът на организациите, които наемат управленски кадри в България се е повишил до 60% в началото на 2015 г. Междувременно, процентът на компаниите, които съкращават отделите си, също не е за подценяване – той е с 2% по-висок, спрямо септември 2014, като 29% от анкетираните фирми плануват да освобождават служители на високо управленско ниво през следващото тримесечие. Това показва проучване на Антал Интернешънал. Въпреки това, място за притеснения няма, тъй като автомобилният сектор и информационните технологии компенсират с висок дял на наемащи компании от бранша.

В следващото тримесечие 42% от организациите на автомобилната индустрия се очаква да разрастват своята дейност и да търсят специалисти на високо професионално ниво. Едва 10% от IТ компаниите плануват да свиват отделите си. Проучването разкрива значително търсене на високо специализирани инженери и специалисти по логистика. В сектора на човешките ресурси, маркетинга и продажбите процентът на наемащите остава стабилен за началото на 2015 г. и колебания не се предвиждат за следващото тримесечие.

В световен мащаб най-високи нива на наемане на специалисти от високо управленско ниво бележат секторите: аутсорсинг, информационни технологии, счетоводство, банкиране. Най-ниски са нивата в секторите: мода, енергетика и услуги по сигурността.

По света

Процентът на организациите, които наемат служители на управленски позиции в началото на 2015 г в световен мащаб е 68%, спрямо 57% за септември 2014 г. Броят на организациите, които възнамеряват да наемат през следващото тримесечие също показва повишаване от 57 % на 66 %, разкрива проучването на Антал Интернешънал. Броят на фирмите, които освобождават персонал, също е нарастнал с 9% от последното изследване и в момента достига 24%.

Западна Европа

Най-високи нива на наемане по управленски позиции показва изследването в Белгия (77%) и Великобритания (70%), а най-ниски - в Испания и Италия, където само 39% от запитаните компании са в процес на наемане на професионалисти на управленско ниво. Пазарът на труда в Холандия показва значително повишение - 61% от анкетираните работодатели са в процес на наемане на управленско ниво, това е с 12% повече от предходното проучване. Въпреки това, тенденцията ще намалява през следващите три месеца до 55 %.

Източна Европа

В началото на 2015 г. в Източна Европа се забелязва раздвижване на пазара на труда, като Словакия отбелязва рекордните 74% в наемането - ниво, надвишаващо средните регионални и глобални стойности. Следвана е от Полша, където 70% от организациите са в процес на търсене на ръководители. В Словакия се очаква в следващото тримесечие тази тенденция да се увеличава и търсенето да достигне завидните 78%, с 25% пред съседите си от Чехия и 12% над световната тенденция.