Ниска инфлация, но без риск от дефлация в еврозоната

Ръстът на БВП в Еврозоната от 0.2 % през първото тримесечие е под очакванията на анализаторите от Райфайзен Рисърч. Те са преразгледали прогнозите си за ръста на Еврозоната през 2014 г. от 1.5 на 1.2 %. Въпреки това обаче, все пак виждат слабо нарастване на икономическия ръст за втората половина на годината и очакват пик от 2.0 % през 2015 г. На този етап не се предвижда риск от дефлация в Еврозонта. Намаляването на цените на храните и електроенергията доведе до обща инфлация от 0.5 %, която е под основната ставка от 0.8 процента. “Въпреки бавно покачващите се лихви, средната инфлация ще остане значително под целта на Европейската централна банка (ЕЦБ). Тази година очакваното ниво на инфлацията в Еврозоната е 0.8 %, а за 2015 г. умерено ще се покачва до 1.3 %, като и двете ставки са под целевото равнище на ЕЦБ от около 2 %, но са също така и далеч от дефлацията,” казва Петер Брециншек, ръководител на Райфайзен Рисърч в Райфайзен Банк Интернешънъл АГ

Facebook comments