Нов завод за лекарства в София

Завод за твърди лекарствени форми, собственост на Софарма, с капацитет 4 милиарда таблетки годишно и 420 нови работни места бе открит в София. Инвестицията е на стойност 75 милиона лева. Строежът на новия комплекс продължи две години и половина и в неговите рамки са включени завод за твърди лекарствени форми с разгъната застроена площ от 21 280 м² и лабораторно административен комплекс с площ 5 000 м².

Оборудването в завода е последно поколение и е доставено от водещи европейски производители, сред които Bosch, Klockner, Uhlmann, LBBohle, FETTE, ESCO, Mediseal и др. Високотехнологичната апаратура и пълната автоматизация на производството гарантират високото качество на всяка отделна таблетка. Всички машини са снабдени с автоматични системи за контрол на качеството в реално време и могат да генерират във всеки момент електронно досие на продукцията. Внедрените инсталации и оборудване са енергоефективни и отговарят на най-високите съвременни стандарти за екологично производство и защитена работна среда.